Sprzedaż spółek z o.o

Mamy możliwość sprzedaży gotowych do działania spółek z o. o.

Kupując firmę „z półki” można w dniu zakupu:

 • dokonywać sprzedaży wystawiając FV (z właściwą dla usługi lub towaru stawką podatku vat)
 • otrzymywać zapłatę w gotówce lub na posiadany nr rachunku bankowego
 • dokonywać zakupów otrzymując FV
 • uiszczać zapłatę w gotówce lub realizować płatność z posiadanego rachunku bankowego
 • zatrudniać pracowników na umowę o pracę lub umowy cywilnoprawne
 • organizować lub uczestniczyć w przetargach
 • składać wnioski o dofinansowanie z funduszy europejskich oraz innych programów pomocowych

Zaletą takiego rozwiązania jest 100% gotowość spółki do działania w momencie zakupu. Dzięki temu przedsiębiorca nie traci czasu na przygotowanie spółki do rozpoczęcia działalności operacyjnej.

Spółka posiada:

 • siedzibę z adresem
 • umowę spółki
 • kapitał zakładowy w całości opłacony
 • rachunek bankowy
 • rejestrację w urzędzie skarbowym (cit i vat), w tym numer nip i nip-ue
 • rejestrację do celów statystycznych, w tym numer regon
 • kompletne księgi rachunkowe (w tym wymagane sprawozdania oraz deklaracje, wraz z dowodami ich złożenia w sądzie i urzędach)

Po zakupie spółki, wszystkim Klientom oferujemy kompleksową obsługę księgową, kadrową i prawną.