Sprawdź nową stronę Grupy Proxima
WWW.GRUPAPROXIMA.COM
REGULAMIN, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu uzyskania porady.
Zostałem poinformowany, iż:

1. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne jednakże niepodanie danych wymaganych w formularzu może skutkować brakiem możliwości realizacji celu

2. W każdej chwili mogę cofnąć powyższą zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez wypełnienie formularz dostępnego tutaj

3. Administratorem zebranych danych osobowych jest PROXIMA S.C. B. Polański, D. Polańska z siedziba w Nowym Sączu ul. Ogrodowa 99a

4. Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu uzyskania porady na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

5. Moje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.

6. Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres 14 dni.

7. Posiadam prawo do: żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

8. Mam prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Ankieta Negocjuj cenę Rodzaje formularzy PIT Terminy rozliczeń Bieżące promocje

Anonimowa ankieta

Zapraszamy Państwa do wypełnienia krótkiej anonimowej ankiety. Zebrane dane posłużą nam do opracowania i wdrożenia działań oraz metod pozwalających na zwiększenie satysfakcji naszych dotychczasowych jak i przyszłych klientów. Mamy nadzieję, że prowadzone badanie korzystnie wpłynie na jakość wzajemnych kontaktów. Ankieta składa się głównie z pytań zamkniętych - w niektórych przypadkach można wybrać więcej niż jedną odpowiedź.

  ANKIETA POTRZEB klientów biura rachunkowego:

  * Pola obowiązkowe

  Jak w skali od 1 do 5 (pięć to wynik maksymalny) oceniacie Państwo jakość usług, które świadczy dla Państwa obecne biuro rachunkowe?12345

  Jakie dodatkowe usługi chcieliby Państwo uzyskać w biurze rachunkowym? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)prowadzenie dokumentacji pracowniczej;prowadzenie rozliczeń płac i elementów pozapłacowych wynagrodzeń;dostarczanie danych z zakresu analizy finansowej;alerty o pogarszającej się sytuacji kontrahentów;dane analityczne w zakresie obrotów i marż dla poszczególnych kontrahentów;bieżące doradztwo w kwestiach podatkowych;informacje dotyczące możliwości optymalizacji kosztów pracowniczych w firmie;informacje dotyczące możliwości optymalizacji pozostałych kosztów;bieżące raporty na temat sytuacji, wyceny i prognoz dotyczących Państwa firmy;automatyczne alerty (e-mail, sms) o terminach płatności, wysokościach płatności podatkowych i niepodatkowych;inne (jakie? - prosimy o krótki opis)

  Co w głównej mierze zdecydowało o wyborze obsługującego Państwa firmę biura rachunkowego? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)lokalizacja;opinia innych użytkowników;własna ocena kompetencji i sprawności biura;zakres świadczonych usług;żądane wynagrodzenie za świadczone usługiwygoda i sposób dostarczania dokumentów;elastyczność biura i gotowość podejmowania się dodatkowych zadań;wielkość zatrudnienia w biurze rachunkowym;

  Jak oceniacie Państwo kompetencje pracowników obsługującego Was biura w zakresie zagadnień podatkowych? nie mam możliwośći weryfikacji tych umiejętności;bardzo dobre;dobre;dostateczne;niedostateczne;

  Jak oceniacie Państwo kompetencje pracowników obsługującego Was biura w zakresie zagadnień kadr i płac?:nie mam możliwośći weryfikacji tych umiejętności;bardzo dobre;dobre;dostateczne;niedostateczne;

  Jak oceniacie Państwo kompetencje pracowników obsługującego Was biura w zakresie zagadnień planowania finansowego?:nie mam możliwośći weryfikacji tych umiejętności;bardzo dobre;dobre;dostateczne;niedostateczne;

  Czy chciałbyś otrzymywać automatyczne alerty (e-mail, sms) o terminach płatności, wysokościach płatności podatkowych i niepodatkowych?:TakNie

  Co ile dni chciałbyś mieć informację o swoich należnościach i zobowiązaniach?:171430

  Czy chciałbyś mieć możliwość skorzystania z usług licencjonowanego Doradcy Podatkowego?:TakNie

  Czy chciałbyś mieć dostęp do zaksięgowanych danych (przeglądania ewidencji księgowych)?:TakNie

  Czy ma znaczenie dla Ciebie bezpośredni kontakt z właścicielami biura ?:TakNie

  Jakie dodatkowe usługi chciałbyś uzyskać w biurze rachunkowym?:BHPHACCP;wnioski unijnedoradztwo podatkowedoradztwo prawnedoradztwo finansoweubezpieczeniaodszkodowaniagiodoochrona środowiskawycena nieruchomościzarządzanie nieruchomościamiprzeglądy techniczne budynkówbadania środowiska pracyarchiwizacja i niszczenie dokumentówinne (jakie? - prosimy o krótki opis)

  Jakie widzicie Państwo główne problemy we współpracy z Państwa biurem? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)zbyt krótki czas na złożenie dokumentów po zakończeniu okresu rozliczeniowego;konieczność osobistego dostarczania dokumentów;brak szybkiego dostępu do dokumentów po ich przekazaniu do biura:brak możliwości dostarczania dokumentów w formach elektronicznych;brak lub zbyt mała ilość informacji analitycznych;brak możliwości uzyskania prognoz na temat sytuacji firmy;brak analizy sytuacji kontrahentów i prognoz dotyczących ich sytuacji;brak wyczerpującej informacji z zakresu wiedzy podatkowej;pasywność w uzyskiwaniu oszczędności podatkowych i kontaktach z organami podatkowymi;problemy z uzyskaniem informacji w zakresie zobowiązań podatkowych;brak dostępu do zaksięgowanych danych (przeglądania ewidencji księgowych);konieczność prowadzenia równoległych ewidencji w firmie i biurze rachunkowym;brak systemu ewidencji podjętych ustaleń i zobowiązań, utrudniający wzajemne weryfikowanie oczekiwań;zbyt wąski zakres usług w zakresie obsługi kadr i płac;niedostosowane do Państwa potrzeb godziny pracy biura;zbyt mała ilość pracowników biura;nierówne kompetencje pracowników biura lub brak kompetencji pracowników biurze;inne (jakie? - prosimy o krótki opis)

  Czy chcielibyście zmienić Państwo biuro rachunkowe na takie, które oferuje większy zakres usług? :TakNie

  Czy zaakceptowalibyście Państwo zwiększenie wynagrodzenia za usługi biura, które oferuje większy zakres usług? :TakNie

  Jeżeli odpowiedź na poprzednie pytanie była twierdząca, jaka skala zwiększenia wynagrodzenia byłaby akceptowana?:10-20%30-40%50-60%więcej niż 60%

  Czy chciałbyś aby w twoim imieniu składane były wszystkie deklaracje i zeznania?:TakNie

  Co ile dni chciałbyś mieć dokonywane księgowania w ewidencjach?:171430

  Co ile dni chciałbyś mieć informację o bieżącym wyniku finansowym Twojej działalności?:171430

  Czy chciałbyś w trakcie miesiąca aby zapisy w Twoich ewidencjach dokonywane były w buforze("na brudno")?:TakNie

  Czy chciałbyś mieć informację o Twoich należnościach i zobowiązaniach?:TakNie

  Czy chciałbyś otrzymywać informacje dotyczące możliwości optymalizacji kosztów podatkowych i pracowniczych?:TakNie

  Jak często chciałbyś mieć dostarczane raporty na temat sytuacji, wyceny i prognoz dotyczących Twojej firmy?:raz w rokuco miesiącraz na pół rokuraz na kwartał

  Jakie godziny pracy biura odpowiadają Ci najbardziej?:

  Czy interesuje Cię gotowość biura do odejmowania dodatkowych zadań zleconych?:TakNieinne jakie?

  Jak często w skali miesiąca chciałbyś aby dokumentacja była odbierana przez biuro?:12345

  Jaka kwota za obsługę miesięczną w podanym zakresie byłaby dla Ciebie satysfakcjonująca?:

  [recaptcha]
  REGULAMIN, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu uzyskania porady.
  Zostałem poinformowany, iż:

  1. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne jednakże niepodanie danych wymaganych w formularzu może skutkować brakiem możliwości realizacji celu

  2. W każdej chwili mogę cofnąć powyższą zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez wypełnienie formularz dostępnego tutaj

  3. Administratorem zebranych danych osobowych jest PROXIMA S.C. B. Polański, D. Polańska z siedziba w Nowym Sączu ul. Ogrodowa 99a

  4. Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu uzyskania porady na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

  5. Moje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.

  6. Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres 14 dni.

  7. Posiadam prawo do: żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  8. Mam prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej