Bezpieczeństwo informacji

Szanowni Państwo w związku z wejściem RODO w dniu 25 maja 2018 r. oferujemy Państwu usługi w zakresie wdrożenia i przygotowani instytucji pod wymogi RODO. Nowe zasady ochrony danych osobowych RODO, zwane również GDPR, będą dotyczyć każdego podmiotu przetwarzającego dane osobowe w sposób automatyczny i manualny.  Zmiany mają charakter istotny. Rozporządzenie zarówno na administratora danych, jak i na podmiot przetwarzający nakłada nowe  obowiązki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

I tak, podmioty te powinny m.in.:

  • szyfrować dane osobowe,
  • regularnie sprawdzać i oceniać skuteczność bezpieczeństwa systemów, w których dane są przetwarzane,
  • wprowadzać procedury, które pozwolą na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych,
  • do zadań ADO należeć będzie ocena bezpieczeństwa przetwarzania danych oraz wdrożenie odpowiednich rozwiązań, które pozwolą na wyeliminowanie zagrożeń związanych z ich przetwarzaniem.
  • ADO powinien stale czuwać nad tym, aby systemy, w których dane osobowe są przetwarzane, spełniały wymogi bezpieczeństwa wynikające z rozporządzenia,
  • nie będzie już konieczna rejestracja zbiorów danych osobowych przez GIODO, pojawia się w zamian obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania wewnątrz organizacji,
  • nowym bardzo ważnym obowiązkiem administratorów danych będzie zgłaszanie w ciągu 72 godzin od wykrycia do właściwego organu nadzoru przypadków naruszeń, które mogą skutkować zagrożeniem praw i swobód osób, których dane zostały naruszone. Może także wystąpić konieczność zawiadomienia konkretnej osoby, bez zbędnej zwłoki, o przypadku wystąpienia dużego ryzyka naruszenia jej praw lub swobód.

Pomagamy spełnić wymogi prawa nakładane na przedsiębiorstwa poprzez świadczenie usług doradczych, audyty, szkolenia, opracowywanie dokumentacji, pełnienie funkcji ustawowego ABI/IOD.

Dodatkowo nadchodzące zmiany przepisów dotyczących Ochrony Danych Osobowych –  przede wszystkim nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego wprowadzają wiele nowości z tego zakresu w stosunku do poprzednich wymagań.

Nasza kadra to doświadczeni audytorzy i trenerzy z wieloletnią praktyką, posiadający renomowane certyfikaty takie jak: Lead Auditor ISO/IEC 27001 (certyfikat Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z ISO 27001), Certyfikat Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego/Administratora Bezpiecznych Sieci Teleinformatycznych wydany przez Agencje Bezpieczeństwa Wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej, Certyfikat Administratora Bezpieczeństwa Informacji AIMS.

Proponujemy Państwu kompleksowe usługi z zakresu:

  • Opracowania dokumentacji ochrony danych osobowych zgodnej z przepisami RODO, wraz ze wsparciem wdrożeniowym.
  • Pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych
  • Indywidualne warsztaty w zakresie Ochrony Danych Osobowych i Bezpieczeństwa Informacji