Certyfikaty

Od kolejnych stron z usługami innych biur rachunkowych, dzieli Państwa jako potencjalnych Klientów, zaledwie kilka kliknięć – tylko stale podnosząc swoje kompetencje, możemy stać się wartościowym i wiarygodnym partnerem we współpracy oraz zyskać szansę zainteresowania Was naszymi rozwiązaniami biznesowymi.

PRZYSIĘGA

19.10.2017

CERTYFIKAT KSIĘGOWY

19.10.2017

KRAJOWA RADA DORADCÓW PODATKOWYCH

19.10.2017

ZAŚWIADCZENIE

19.10.2017

DOROTA POLAŃSKA – Zaświadczenie

13.11.2018

ZAŚWIADCZENIE – Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku w spółdzielniach mieszkaniowych

5.12.2018

GRZEGORZ DZIKOWSKI – Audytor wiodący Systemów Bezpieczeństwa Informacji wg normy ISO 27001-2005

17.01.2018

GRZEGORZ DZIKOWSKI – Ekspert Stosowania Przepisów o Ochronie Danych Osobowych

17.01.2018

GRZEGORZ DZIKOWSKI – Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego-Administrator Bezpiecznych Sieci Teleinformatycznych

17.01.2018

GRZEGORZ DZIKOWSKI – Ekspert Zarządzania Systemem Danych Osobowych

17.01.2018

BENEDYKT POLAŃSKI – Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej

19.01.2018

BENEDYKT POLAŃSKI – Audytor wewnętrzny wg norm OHSAS 18001-2007

19.01.2018

BENEDYKT POLAŃSKI – Ergonomia stanowisk pracy

19.01.2018

BENEDYKT POLAŃSKI – Ocena ryzyka zawodowego

19.01.2018

BENEDYKT POLAŃSKI – Zagrożenie czynnikami chemicznymi

19.01.2018

BENEDYKT POLAŃSKI – Audytor systemów GMP-GHP-HACCP

19.01.2018

BENEDYKT POLAŃSKI – Autoryzacja Handlowa Comarch

26.11.2018

BENEDYKT POLAŃSKI – Autoryzacja Techniczna Comarch

26.11.2018

BENEDYKT POLAŃSKI – Wdrożenia Comarch

26.11.2018