FAQ – żeby szukając odpowiedzi nie zgubić pytania…

Oczywiście. Obsługujemy Klientów mieszkających w całej Polsce oraz Europie. Odległość nie ma znaczenia. Wszystkie dane do rozliczeń można do nas wysłać emailem, skanem, zdjęciem z laptopa, tabletu czy też smartfona. Oryginały faktur wystarczy raz w miesiącu wysłać pocztą.

Naszym klientom oferujemy nie tylko doradztwo rachunkowo-finansowe, ale również pomoc w analizowaniu obecnej sytuacji firmy (Pakiet Doradczy), doradztwo podatkowe i prawne, konsultacje i doradztwo biznesowe, usługi BHP i PPOŻ oraz HACCP w pełnym zakresie. Oferujemy również analizę wskaźników biznesowych oraz doradzamy skuteczne metody zarządzania firmą, których wymierne rezultaty są szybko osiągalne. Pomagamy w ich późniejszym wdrażaniu. Każdy biznes wsparty konsultacjami biznesowymi, z pomocą usług IT oraz marketingiem czy też doradztwem prawnym, może zacząć sukcesywnie się rozwijać.

Tak. Złożony przez Ciebie w urzędzie skarbowym formularz UPL-1 upoważnia naszych pracowników do przesłania w Twoim imieniu bezpośrednio do urzędu odpowiednich deklaracji. Biuro Rachunkowe wysyła również odpowiednie deklaracje do ZUS.

Przedsiębiorca może oddać prowadzenie księgowości do biura rachunkowego. Należy jednak pamiętać, że za błędy biura i tak odpowiedzialność poniesie przedsiębiorca. Od biura jednak będzie mógł domagać się odszkodowania na drodze cywilnej. Nie można natomiast przenieść na biuro odpowiedzialności za zobowiązania wobec fiskusa. Jak wynika z art. 26 ordynacji podatkowej, odpowiada za nie sam podatnik. Biuro Rachunkowe, które prowadzi księgowość klienta, nie jest za niego podatnikiem. Przykładem jest Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 września 1993 r. (SA/P 963/93):”…Rzeczą podatnika jest bowiem takie zorganizowanie prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa, w tym i nadzoru nad biurem rachunkowo-podatkowym, by nierzetelność w prowadzeniu ksiąg nie miała miejsca,…”.

Aby rozwiązać umowę zawartą z naszym biurem rachunkowym, przedsiębiorca powinien złożyć wypowiedzenie umowy w formie pisemnej. Dokument ten musi zawierać dane firmy, miejsce i datę złożenia wypowiedzenia, własnoręczny podpis przedsiębiorcy, jak i treść określającą, na jakiej podstawie wypowiadana jest umowa.

Tak, obsługujemy kilkanaście spółek z różnych branż co przekłada się na doświadczenie i wykorzystanie sprawdzonych rozwiązań.

Tak, PROXIMA Buro Rachunkowe bierze na siebie wszelkie obowiązki związane z prowadzeniem księgowości, w tym reprezentowanie swoich klientów przed Urzędem Skarbowym i ZUS. Należy zaznaczyć, że w Nasze Biuro oprócz funkcji reprezentującej przed Urzędami, wspiera swoich klientów zarówno w prowadzeniu jak i rozwoju firmy.

Wysokość miesięcznego abonamentu za obsługę księgową spółki jest uzależniona od liczby dokumentów księgowych dostarczonych do obsługi księgowej w danym miesiącu obrachunkowym i jest korygowana co miesiąc, według ilości przesłanych dokumentów względem ustanowionego cennika.
Cennik przedstawia wysokości poszczególnych abonamentów, jednak mogą zostać zmodyfikowane w przypadku bardziej skomplikowanej procedury księgowej, o czym klient jest zawsze wcześniej informowany.

Dla zapewnienia największego komfortu, naszym klientom proponujemy rozwiązania on-line. Nie musisz do nas przyjeżdżać, by dowieźć faktury czy inne dokumenty. Do wystawiania dokumentów może służyć zdalny system Optimy (wystarczy dostęp do internetu)/ Comarch ERP, który umożliwia w każdej chwili prosty eksport potrzebnych dokumentów.
W swojej ofercie posiadamy również dostęp do work-flow, który swoją funkcjonalnością pozwala przedsiębiorcom zaoszczędzić czas i wysyłać dokumenty źródłowe w dwóch prostych krokach. Daje to rozliczającym księgi większe szanse na terminowe otrzymanie niezbędnych danych do rozliczenia.
W przypadku korzystania z usług wirtualnej sekretarki, dostarczeniem dokumentów zajmuje się asystentka, bez angażowania Klienta.
Ustalając zasady przekazywania przez Klienta dokumentów, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, kiedy najpóźniej powinny one trafić do biura.

Rozpoczęcie współpracy z nami jest możliwe w każdym momencie. Należy jednak pamiętać, by nawiązanie współpracy nie spowodowało opóźnienia w dostarczeniu dokumentów księgowych w obligatoryjnym terminie, czyli do 5-go dnia miesiąca za poprzedni okres obrachunkowy, czyli np. do 5-go czerwca należy dosłać do biura dokumenty za m-c maj.

Tak. Jesteśmy licencjonowanym Biurem Rachunkowym z Certyfikatem Ministerstwa Finansów oraz posiadamy również licencję Doradcy Podatkowego co wybitnie zwiększa nasze kompetencje.

Tak. oferujemy kompleksową współprace na każdym etapie realizacji projektu. Od koncepcji inwestycji poprzez jej realizacje i aż po końcowe rozliczenie.

W razie pojawienia się ewentualnych błędów z tytułu wykonywanej umowy odpowiedzialność ponosi Biuro Rachunkowe. Posiadamy adekwatną do tych sytuacji polisę ubezpieczeniową OC przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zakres i przedmiot ubezpieczenia określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz. U. z 2008 r. nr 234 poz. 1576). Posiadamy polisy w towarzystwie ubezpieczeniowym PZU SA:

 • obowiązkowe ubezpieczenie OC zawodowej podmiotu uprawnionego do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych -Klauzula 51 do kwoty 10.000 EUR;
 • ubezpieczenie OC zawodowe podmiotu uprawnionego do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych w zakresie nie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem – Klauzula nr 40 do kwoty 50.000 PLN.
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania określonych czynności doradztwa podatkowego – Klauzula nr 78 do kwoty 30.000 PLN

Po pierwsze księgowość prowadzona przez internet jest najwygodniejszą formą współpracy z biurem rachunkowym. Skąd pomysł żeby na Biuro Rachunkowe przez internet? Przez lata prowadzenia księgowości w tzw. modelu tradycyjnym zauważyliśmy, że duża część Klientów dosyłała nam dodatkowe dokumenty w postaci elektronicznej a nawet zdarzało się, że Klient nie miał czasu dowieźć dokumentów i przesyłał nam zeskanowane faktury z całego miesiąca. Postanowiliśmy wprowadzić nowoczesny model księgowości – księgowość internetową (online). Dzięki usłudze księgowości online prowadzimy Klientów z całej Polski. Dla Nas to szansa na dynamiczny rozwój a dla naszych Klientów najlepsza i najwygodniejsza forma powierzenia spraw księgowych. Większość naszych Klientów stanową specjaliści IT oraz lekarze. To te dwie grupy najczęściej decydują się na współpracę z biurem rachunkowych rzez internet. Dlaczego księgowość internetowa jest tak wygodna? Klienci pracujący często ponad 12 godzin na dobę i po prostu nie mają czasu na bezpośredni kontakt w stacjonarnym biurze rachunkowym. Oferta księgowości internetowej w PROXIMA jest idealnym rozwiązaniem dopasowanym do potrzeb nowoczesnych przedsiębiorców.

Tak. W razie jakikolwiek wątpliwości księgowo-podatkowych sprawą zajmie się księgowy, który wykorzystując wiedzę i doświadczenie odpowie na pytania. Jest to usługa zawarta w cenie podstawowej.

Najnowszy model księgowości na rynku usług księgowych. Jest to połączenie dwóch działających od lat modeli prowadzenia księgowości tj. tradycyjnego biura rachunkowego i księgowości internetowej.

Wszystkie czynności księgowe wykonuje licencjonowany księgowy oraz Doradca Podatkowy. Posiadamy certyfikat księgowy wydany przez ministra finansów.

Wybór formy informowania pozostawiamy w gestii klienta. Najbardziej popularną dziś formą jest przesyłanie informacji o wysokości zobowiązań podatkowych drogą elektroniczną. Standardowo w ramach rozliczenia miesiąca klient otrzymuje w formie elektronicznej raport o sytuacji finansowej firmy oraz przelewy podatkowe wraz z terminami płatności. Możliwa jest także informacja telefoniczna lub osobista. Te same zasady mają zastosowanie w przypadku przelewów składek ubezpieczeniowych.

Zgodnie ze standardowymi zapisami w umowie, w biurze kancelarii przechowujemy dokumenty z bieżącego roku podatkowego do momentu jego rozliczenia. W tym czasie istnieje nieograniczona możliwość dostępu do dokumentów, wypożyczania, kserowania w godzinach pracy kancelarii. W razie potrzeby przesyłamy kopie dokumentów w formie elektronicznej.

Zawiłości prawa podatkowego to dziś problem, z którym spotykają się nie tylko przedsiębiorcy, ale również osoby prywatne przy okazji rozliczeń rocznych czy zdarzeń powodujących konieczność kontaktu z fiskusem, takich, jak: nabycie i sprzedaż nieruchomości, dokumentowanie źródeł dochodu, rozliczenia dochodów zagranicznych, sprawy związane ze spadkami i darowiznami, zwrot VAT za materiały budowlane i inne. We wszystkich tych sprawach służymy pomocą zarówno firmom, jak i osobom prywatnym. W naszej ofercie znajdą Państwo zarówno doradztwo w sprawach podatkowych dla osób fizycznych, jak i przygotowanie różnorodnych pism oraz formularzy związanych z podatkami.

Zważywszy na fakt, iż większość zadań księgowych jest przewidywalna i skalowana, wynagrodzenie jest kalkulowane najczęściej na podstawie takich parametrów jak: ilość dokumentów księgowych, zakres prac, ilość i rodzaj przygotowywanych raportów albo też ilość pracowników zgłoszonych do obsługi kadrowej czy płacowej. Wynagrodzenie zawsze jest kalkulowane w sposób indywidualny. Współpraca z nami pozwala na redukcję kosztów nawet od 25 – 50% wobec opcji posiadania wewnętrznej księgowości.

Wręcz przeciwnie. Dostęp do danych bez względu na to, gdzie fizycznie się one znajdują, w formie elektronicznej czy papierowej, jest w zasadzie swobodny. Co więcej, obecność niezależnego księgowego, wdrożenie zewnętrznych zasad kontroli, indywidualnie dobrane raporty i zestawienia oznaczają, iż z jednej strony podniesione jest bezpieczeństwo w zakresie informacji finansowej, z drugiej zaś kadra zarządzająca otrzymuje rzetelną i terminową informację finansową niezbędną do zarządzania spółką co umożliwia większą kontrolę. Dostęp do danych posiadają wyłącznie uprawnione osoby w firmie.

O wysokości podatków klient uzyskuje informacje po zaksięgowaniu, czyli w terminie 1-2 dni.

Dla klientów, którzy zachęcą innych do skorzystania z naszych usług, przygotowaliśmy program rabatowy. Oferujemy również wynagrodzenie dla osób nie związanych z Biurem Rachunkowym, które przyprowadzą nam klientów.

Biuro Rachunkowe to podmiot prawny, działający przede wszystkim w oparciu o ustawę o rachunkowości oraz przepisy księgowe. Zasadniczym zadaniem każdego biura rachunkowego jest prowadzenie spraw księgowo-rachunkowych i podatkowych Klientów np.: ksiąg przychodów i rozchodów, spraw kadrowych, w tym głównie związanych z wynagrodzeniami pracowników firmy Klienta, prowadzenie rozliczeń podatkowych (PIT, CIT, VAT).

Doradca podatkowy  zawód zaufania publicznego powołany ustawą o doradztwie podatkowym z 5 lipca 1996 r.

Warunkiem wykonywania zawodu doradcy podatkowego jest posiadanie wysokich kwalifikacji – wyższego wykształcenia, wiedzy specjalistycznej, a także bogatego doświadczenia z zakresu szeroko rozumianego prawa finansowego oraz innych dziedzin prawa. Ustawa korporacyjna każe doradcom podatkowym stale podnosić swoje kwalifikacje poprzez udział w konferencjach, seminariach i szkoleniach. Poza szeroką wiedzą merytoryczną doradca podatkowy musi być nieskazitelnego charakteru, a swoim postępowaniem dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu.

Krótka charakterystyka zawodu:

 • doradca podatkowy musi posiadać wysokie kwalifikacje potwierdzone zdanym egzaminem państwowym,
 • każdy doradca obowiązkowo jest członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych, która czuwa nad prawidłowym wykonywaniem zawodu,
 • każdy doradca ma obowiązek ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji, co gwarantuje znajomość aktualnie obowiązującego prawa podatkowego,
 • czynności doradztwa podatkowego obowiązkowo podlegają ubezpieczeniu OC, doradcę podatkowego obowiązuje tajemnica zawodowa,
 • czynności doradztwa podatkowego obejmują m.in. udzielanie porad, opinii i wyjaśnień; prowadzenie ksiąg i innych ewidencji;
 • sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych,
 • sporządzana przez doradcę dokumentacja jest podpisana jego nazwiskiem, z podaniem identyfikujących go danych, co daje pewność gwarancji odpowiedzialności doradcy,
 • doradca podatkowy może występować jako pełnomocnik w postępowaniu podatkowym i kontrolnym przed organami skarbowymi, a także w postępowaniu administracyjnym przed NSA, wraz z możliwością wniesienia kasacji,
 • doradca podatkowy może pomóc w korzystaniu z funduszy unijnych i wskazać inne możliwości związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

Doradcę Podatkowego obowiązuje zachowanie tajemnicy zawodowej, także po zakończeniu obsługi Klienta.

Doradca podatkowy jest zobowiązany również postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Zasady podstawowe stanowią m.in., że doradca podatkowy ma wykonywać czynności zawodowe według najlepszej woli i wiedzy, uczciwie i rzetelnie z zachowaniem należytej staranności, mając na uwadze przepisy prawa oraz dobro klienta.

Priorytetem jest satysfakcja oraz bezpieczeństwo księgowo-podatkowe Klienta. W zdecydowanej większości przypadków zadawane przez Państwa pytania dotyczą bieżącej współpracy z biurem i ze mną, jako doradcą podatkowym, więc są udzielane nieodpłatnie. Dopiero w przypadku zupełnie nowych zadań, które chcielibyście Państwo zlecić do realizacji w drodze indywidualnej rozmowy ustalamy formę i wysokość rozliczenia. Podjęte sprawy doprowadzamy do końca, a na każde pytanie jest udzielana odpowiedź.

Biuro Rachunkowe i doradca podatkowy są odpowiedzialni za sprawy księgowo-podatkowe powierzone przez Klientów i z tego tytułu ponoszą odpowiedzialność. Gwarancją bezpieczeństwa i spokoju każdego Klienta jest właśnie polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, która jest związana ze świadczonymi przez biuro i doradcę podatkowego usługami. Innymi słowy biuro i doradca podatkowy pokrywają ewentualne szkody wynikające z jakiegokolwiek błędu powstałego z ich winy. Spokój i bezpieczeństwo Klienta jest w tym przypadku gwarantowane.

Tak. Przygotowujemy umowy o pracę, umowy zlecenia oraz umowy o dzieło.

Tak. Dokumenty przechowujemy do czasu sporządzenia rocznego rozliczenia, po tym okresie zwracamy je Klientom.

Płatność za usługę księgową następuje po rozliczeniu miesiąca na podstawie przesłanej faktury.

Tak. W imieniu Klientów, którzy ze względu na obroty z UE są zobowiązani do sprawozdawczości UE przygotowujemy i wysyłamy deklaracje INTRASTAT.

Tak. Biuro Rachunkowe usługi świadczy na podstawie świadectwa kwalifikacyjnego, które zostało wydane przez Ministra Finansów.

Tak. Dla naszych Klientów sporządzamy PIT-y, zarówno dla pracowników PIT-11 jak i dla osób prowadzących działalność gospodarczą PIT-36 lub PIT-36L.

Oczywiście. Część naszych Klientów to obcokrajowcy. Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie rejestracji firmy i księgowości dla obcokrajowców. Rozumiemy, że poznanie realiów prowadzenia firmy w Polsce musi zająć trochę czasu dlatego zawsze cierpliwie tłumaczymy Klientom wszelkie kwestie księgowe. Oferujemy profesjonalną obsługę w języku polskim i angielskim.