Kancelaria prawna

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom licznego grona naszych Klientów, rozszerzyliśmy zakres naszych usług o Kancelarię Prawną PROXIMA, aby móc zaoferować Państwu jak najbardziej kompleksową ofertę usług,  oraz szyte na miarę rozwiązania biznesowe, które łączą ze sobą doradztwo prawne, finansowe oraz podatkowe. Do najważniejszych usług Kancelarii należą m.in.: ochrona majątku przed przyszłymi wierzycielami, rejestracja i obsługa spółek, reprezentacja przedsiębiorców w kontrolach podatkowych i celno-skarbowych, audyty podatkowe, planowanie sukcesji jak i postępowania spadkowe.

Korzystając z tej oferty, nasi Klienci otrzymują przede wszystkim gwarancję bezpieczeństwa i poufności przekazywanych informacji. Wszystkich pracowników Kancelarii obowiązuje tajemnica zawodowa oraz tajemnice związane z wykonywanym zawodem doradcy podatkowego, radcy prawnego, adwokata. W trosce o bezpieczeństwo i poufność danych odbiorców naszych usług wdrożyliśmy procedury dostępów i przepływu informacji oraz wykorzystania zasobów zgodne z obowiązującą procedurą RODO.

Pomoc prawna świadczona przez naszą Kancelarię obejmuje:

 • stałą jak i doraźną obsługę prawną podmiotów gospodarczych,
 • reprezentowanie Klientów przed Sądem, Prokuraturą oraz organami administracji państwowej,
 • udzielanie porad prawnych, sporządzanie, opiniowanie oraz negocjację umów cywilnoprawnych,
 • przygotowywanie pism procesowych, w tym wezwań do zapłaty, pozwów, apelacji, zażaleń oraz kasacji.

 

 

We wszystkich rodzajach spraw istnieje możliwość kompleksowego zlecenia prowadzenia sprawy bądź uzyskania jednorazowej pomocy prawnej.

 

Na bieżąco współpracujemy z notariuszami, komornikami, geodetami, rzeczoznawcami majątkowymi jak i rzeczoznawcami BHP co zapewnia kompleksowość świadczonych przez nas usług.

 

Proponujemy Państwu świadczenie usług prawnych w zakresie określonym poniżej, ze szczególnym uwzględnieniem czynności:

 • udzielanie opinii prawnych–ustnych lub na piśmie według życzenia Zleceniodawcy w bieżących sprawach przedsiębiorstwa
 • opracowywanie pism przedprocesowych oraz wymagających argumentacji prawnej
 • przygotowywanie, opiniowanie projektów umów, w tym regulaminów, statutów i aktów wewnętrznych przedsiębiorstwa
 • reprezentacja Zleceniodawcy w procesach sądowych we wszystkich instancjach, łącznie z postępowaniem egzekucyjnym
 • prowadzenie postępowań administracyjnych przed organami administracji oraz przed sądami administracyjnymi
 • udział w negocjacjach z partnerami handlowymi
 • bieżąca obsługa przedsiębiorcy w zakresie prawa handlowego – przygotowywanie projektów uchwał organów spółki, zmian w KRS;

Powyższe możliwości Kancelarii wykorzystujemy elastycznie i w sposób indywidualnie dostosowany do potrzeb naszych Klientów. Stosując się do tych zasad, nasze biuro jest w stanie zaoferować usługi prawne, rachunkowo – finansowe i  podatkowe oraz sposób ich wykonania, a także formę rozliczenia wynagrodzenia, maksymalnie odpowiadające Państwa wymaganiom.