Spółki osobowe

Obok spółek kapitałowych podmioty gospodarcze mają możliwość założenia jednej ze spółek osobowych. Nasze biuro rachunkowe proponuje Państwu pomoc w tym zakresie rejestracji spółki komandytowej, partnerskiej, komandytowo-akcyjnej oraz spółki jawnej.

Zakres usługi to:

  • przygotowanie podstawowych założeń umowy spółki oraz sporządzenie jej w odpowiedniej dla danego rodzaju spółki formie
  • spotkanie z notariuszem
  • skompletowanie wszystkich formularzy rejestracyjnych
  • monitorowanie przebiegu całego procesu rejestracji spółki
  • przekazanie klientowi kompletu dokumentów spółki

Służymy doradztwem naszych ekspertów na każdym z etapów zakładania jednej z spółek osobowych. Pomożemy Państwu w doborze odpowiednich rozwiązań, które dostosowane będą do specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej.

Zwracamy szczególną uwagę na zminimalizowanie wszystkich ograniczeń formalnych jakie zostają narzucone na przedsiębiorcę, wykonując wszystkie czynności w imieniu podmiotu gospodarczego.