Rejestracja spółek – KRS

Na bazie naszego doświadczenia oferujemy kompleksowe wsparcie merytoryczne w zakresie rejestracji i uruchomienia działalności firmy/spółki/stowarzyszenia na terenie Polski. Nasi klienci mogą liczyć na profesjonalne doradztwo w zakresie optymalnych rozwiązań, mających na celu skrócenie czasu rejestracji i minimalizację kosztów z uruchomieniem działalności gospodarczej.

Oferujemy:
 • wsparcie podczas całego procesu rejestracji spółki
 • adres siedziby na potrzeby rejestracyjne
 • pełną obsługę administracyjną
 • mamy długoletnie doświadczenie w rejestracji:
  • spółek jawnych
  • spółek partnerskich
  • spółek komandytowych
  • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
  • spółek akcyjnych
  • fundacji
  • stowarzyszeń

Gwarantujemy kompleksowe wsparcie w przygotowaniu szybkiej i skutecznej rejestracji spółek prawa handlowego.

Proces rejestracji poprzedzony jest oczywiście doradztwem podatkowym związanym z doborem najlepszej formy prawnej przedsiębiorstwa oraz optymalizacji obciążeń podatkowych i ZUS.

Zakres prowadzonych przez nas czynności obejmuje:

 • opracowywanie projektu umowy spółki oraz konsultacje projektu ze wspólnikami,
 • podpisanie umowy spółki w kancelarii notarialnej
 • przygotowanie i złożenie kompletu dokumentów rejestracyjnych w KRS
 • prowadzenie przed KRS postępowania rejestracyjnego, do otrzymania postanowienia o wpisie włącznie
 • szybką rejestrację w urzędzie statystycznym i nadanie numeru REGON,
 • rejestrację w urzędzie skarbowym i nadanie numeru NIP oraz NIP-UE w razie potrzeby
 • rejestrację w ZUS
 • założenie rachunku bankowego, z wieloosobowymi i wygodnymi kanałami dostępu

Zgodnie z życzeniem Klienta, otrzymując stosowne pełnomocnictwa, procedury możemy przeprowadzić całkowicie samodzielnie lub przygotować dokumenty do podpisu i złożyć do właściwego sądu i urzędów.

Rejestrujemy również pozostałe, poza spółkami prawa handlowego, podmioty objęte obligatoryjnym wpisem do KRS, czyli:

 • stowarzyszenia
 • fundacje

Po zakończeniu prowadzonej przez nas procedury rejestracyjnej, Klient dysponuje w pełni gotową do działalności spółką/stowarzyszeniem/fundacją.