Odkup szkód OC/AC

Jako Kancelaria Prawna jesteśmy zainteresowani odkupieniem od Państwa (za gotówkę/ przelew) praw do szkody komunikacyjnej z OC sprawcy oraz własnego Auto Casco likwidowanej w ciągu ostatnich 3 lat na tzw. kosztorys wykonany przez firmę ubezpieczeniową. Należna kwota odszkodowania została prawdopodobnie zaniżona przez firmę ubezpieczeniową!

Zaniżanie odszkodowań z OC i AC przez ubezpieczycieli jest coraz częściej stosowaną praktyką. Nawet jeśli wydaje Ci się, że kwota wypłacona z ubezpieczenia jest satysfakcjonująca – najprawdopodobniej otrzymałeś mniej, niż Ci się należało.

W jaki sposób ubezpieczyciele obniżają odszkodowania z tytułu AC/ OC?

Najczęściej potrącają z wypłacanej sumy wiele nie do końca uzasadnionych kosztów. Z punktu widzenia poszkodowanego są one niezauważalne, ale doświadczenie prawnicy specjalizujący się w prawie odszkodowawczym od razu je wychwytują.

Nie czekaj, zgłoś się do nas i otrzymaj NATYCHMIAST należną Ci dopłatę

Z oferty dopłat mogą skorzystać osoby, które otrzymały odszkodowanie do 3 lat wstecz. Nie musisz czekać na rozstrzygnięcie sprawy sądowej czy wynik negocjacji – po prostu od ręki otrzymujesz przelew z należną kwotą. Reszta należy do nas – Ty nie musisz podejmować już żadnych dodatkowych działań. Co więcej: jeśli potrzebujesz auta zastępczego – dostarczymy Ci je bezpłatnie.

Stosujemy bezpieczne i przejrzyste zasady

Bez względu na to, czy uda się nam uzyskać dopłatę od ubezpieczyciela – pieniądze, które Ci wypłacimy, pozostają u Ciebie. Ryzyko uzyskania dopłaty od ubezpieczyciela jest całkowicie po naszej stronie a wycena szkody zawsze jest bezpłatna. Nigdy nie pobieramy od Ciebie żadnych opłat manipulacyjnych.

Co sprawia, że możesz nam zaufać?

Jesteśmy legalnie działającą kancelarią prawną. Wszelkie dane, które nam podajesz, objęte są klauzulą poufności. Działamy zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, a także wytycznymi RODO. Twoim zgłoszeniem zajmują się osoby godne zaufania – radcy prawni, adwokaci, specjaliści ds. ubezpieczeń.

Aby uzyskać dopłatę wystarczy:

  1. wypełnić pełen formularz kontaktowy wraz z ankietą lub przesłać do nas e-mail
  2. załączyć następujące dokumenty:
  • decyzję o wypłacie odszkodowania wystawioną przez ubezpieczyciela
  • kosztorys szkody
  • w przypadku szkód AC wycenę auta przed zdarzeniem oraz dokument polisy i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU)
  1. zaczekać maksymalnie 24h na kontakt od nas. Ustalimy wszelkie szczegóły.
  2. podpisać umowę, na której mocy w ciągu kilku dni przelewamy na Twoje konto dopłatę, a już we własnym zakresie kontaktujemy się z ubezpieczycielem.