Sukcesja

Podmiotami naszych usług są firmy rodzinne, które wykonują różne profile działalności, co powoduje, że każdy projekt sukcesji jest jedyny i niepowtarzalny.

Zajmujemy się planowaniem sukcesji majątkowej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w taki sposób, aby zabezpieczyć ich interesy a przede wszystkim interesy ewentualnych spadkobierców wspólników spółek lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
Opracowanie planu sukcesji majątkowej polega w skrócie na:

 • analizie obecnego stanu prawnego pod kątem bezpieczeństwa istnienia i funkcjonowania firmy w razie śmierci jednego lub więcej współwłaścicieli
 • opracowaniu rozwiązań prawnych ( w tym przekształceń form prowadzonej działalności oraz testamentów) tak, aby zaspokoić oczekiwania właściciela lub współwłaścicieli firmy
 • pomocy w przeprowadzeniu zmian

Poniżej przedstawiamy zakres usług, które wchodzą w skład projektu sukcesji:

 • tworzenie innowacyjnych testamentów
 • prowadzenie spraw spadkowych
 • pełnienie funkcji wykonawcy testamentu
 • tworzenie planów i wdrażanie procesu transferu zarządzania firmą rodzinną
 • tworzenie “konstytucji rodzinnej”
 • szkolenia kluczowych pracowników firm rodzinnych
 • wdrażanie korzyści podatkowych
 • bieżące doradztwo podatkowe
 • zabezpieczenie rozliczeń między podmiotami powiązanymi w firmach rodzinnych

Dokonanie sukcesji firmy rodzinnej jest procesem skomplikowanym ze względu na wielość i rozmaitość problematyki prawno – podatkowej. Dodatkowo, jest to przedsięwzięcie czasochłonne, ponieważ proces sukcesji odbywa się w tle prowadzonej działalności gospodarczej. Sukcesja to także wyzwania emocjonalne, ponieważ właściciele firm rodzinnych muszą zmierzyć się z niełatwymi decyzjami. Niemniej jednak sukcesja jest koniecznym procesem każdej firmy rodzinnej, ponieważ to jedyny sposób na zachowanie przez kolejne pokolenia szczególnych przywilejów i możliwości rozwoju.

Zespół doradców podatkowych , księgowych, radców prawnych a także  biegłych rewidentów z należytą starannością przygotuje rozwiązania , które zapewnią dalsze trwanie firmy po śmierci właściciela (lub współwłaścicieli) oraz bezpieczeństwo prawne i finansowe spadkobierców, a w szczególności najbliższych.