Kancelaria odszkodowawcza

Pomoc prawną, której udziela kancelaria prawna PROXIMA stanowi kompleksowa obsługa należnych świadczeń w następujących zdarzeniach:

Wszelkiego rodzaju wypadki i kolizje drogowe

  • Obsługujemy sprawy o odszkodowanie za szkody rzeczowe (uszkodzone auto) oraz wszystkie szkody osobowe (uszczerbek na zdrowiu, ciężkie obrażenia, śmierć).

Wypadki przy pracy

  • Pomagamy w uzyskaniu odszkodowania, w których winę za poniesiony uszczerbek na zdrowiu ponosi pracodawca pośrednio lub bezpośrednio poprzez niezapewnienie pracownikowi odpowiednich warunków lub narzędzi pracy. O roszczenia odszkodowawcze występujemy po wnikliwej analizie sprawy od pracodawcy bądź ubezpieczyciela OC przedsiębiorstwa.

Wypadki w rolnictwie

  • Podmiot jakim jest gospodarstwo rolne podlega przepisom prawa które nakładają na niego obowiązek posiadania polisy OC. Osoby poszkodowane z ubezpieczenia OC rolnika mogą ubiegać się o stosowną rekompensatę za poniesiony uszczerbek na zdrowiu. Najczęstsze wypadki w rolnictwie to wypadki przy żniwach i pracach rolniczych oraz wypadki z udziałem pojazdów i maszyn rolniczych.

Błędy medyczne

  • Błąd lekarza, pielęgniarki czy ratownika medycznego, który skutkuje utratą zdrowia lub innymi obrażeniami ciała podlega naprawieniu powstałej szkody i wypłacie stosownego odszkodowania.

 

Prawnicy naszej Kancelarii Prawnej PROXIMA zajmują się fachowym doradztwem oraz prowadzeniem spraw spornych pomiędzy poszkodowanym w wypadku a towarzystwem ubezpieczeniowym. Naszym celem nadrzędnym jest odzyskiwanie odszkodowań oraz ewentualny skup odszkodowań od Klientów.

Odzyskiwanie odszkodowań i sprawne działanie na rzecz Klientów jest priorytetem naszej firmy odszkodowawczej. Skutecznie pracujemy nad każdą powierzoną nam sprawą, a każde zlecenie traktujemy indywidualnie.

Jesteśmy podmiotem, który działa zgodnie z literą prawa w imieniu poszkodowanych Klientów. Specjalizujemy się w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych w imieniu osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Obsługujemy szkody rzeczowe, a także sprawy, w których poszkodowana osoba doznała uszczerbku na zdrowiu, lub doznała obrażeń ciała.

Przedmiotem naszej działalności jest również skup odszkodowań komunikacyjnych, związanych ze zdarzeniami mającymi miejsce do trzech lat wstecz. Jest to w pełni legalna i ogólnie uznawana prawnie procedura.

Zgłoś się do naszej kancelarii odszkodowawczej, a zyskasz oczekiwane odszkodowanie bez dodatkowych kosztów.