Ubezpieczenia

W ramach naszej działalności oferujemy szeroką gamę ubezpieczeń dostosowanych do Państwa potrzeb i oczekiwań.

Każdy odpowiedzialny przedsiębiorca uświadamia sobie dzisiaj konieczność ubezpieczenia swojej firmy. Dla tej części Klientów mamy bardzo atrakcyjne warunki ofertowe.

Poza możliwością ubezpieczenia mienia firmowego, środków obrotowych, sprzętów i maszyn oraz budynków, w których się znajdują, pracodawca może, w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej uzyskać ochronę od ewentualnych roszczeń klientów oraz na wypadek nieprzewidzianych sytuacji w trakcie wykonywania przyjętego zlecenia. Istnieje również możliwość ubezpieczenia pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków.

W naszej ofercie znajdują się typowe produkty finansowe dla firm budowlanych:

 • ubezpieczenie wadium przetargowego
 • ubezpieczenie należytego wykonania kontraktu
 • ubezpieczenie usunięcia wad i usterek

Dzięki tym ubezpieczeniom firma może brać udział w wielu przetargach jednocześnie, nie angażując tym samym zbytnio środków finansowych. Składka za ubezpieczenia finansowe zależy od okresu obowiązywania ,rodzaju oraz kwoty gwarancji  i wynosi od 1% kwoty gwarancji.

Produkty majątkowe:

 • ubezpieczenie ryzyka budowy i montażu
 • ubezpieczenie majątku
 • ubezpieczenia maszyn budowlanych od wszelkiego ryzyka
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności

Dla Klientów, którzy korzystają z ubezpieczeń majątkowych i finansowych możemy wynegocjować u Ubezpieczycieli specjalne zniżki.

Ubezpieczenia firmowe – oferta:

Preferencyjne składki będą obejmować w szczególności ofertę majątkową. W szczególnych przypadkach mogą zostać rozszerzone na ofertę finansową.

 • ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych
 • OC  osoby sporządzającej świadectwa charakterystyki energetycznej
 • ubezpieczenia finansowe(gwarancje wadialne, kontraktowe, usunięcia wad i usterek)
 • ubezpieczenie mienia firmy od kradzieży oraz od ognia i innych zdarzeń losowych
 • ubezpieczenia budynków
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
 • ubezpieczenie maszyn i urządzeń
 • ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
 • odpowiedzialność kontraktowa za szkody wynikłe z  nienależytego wykonania usługi
 • ubezpieczenie od utraty zysku
 • ubezpieczenia osobowe dla pracowników – ubezpieczenia grupowe
 • ubezpieczenie floty pojazdów (OC, AC, NNW, Assistance)

Ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe, inne

Zapraszamy do skorzystania z szerokiej oferty ubezpieczeniowej, jaką dla Państwa przygotowaliśmy.