Sprawdź nową stronę Grupy Proxima
WWW.GRUPAPROXIMA.COM
REGULAMIN, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu uzyskania porady.
Zostałem poinformowany, iż:

1. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne jednakże niepodanie danych wymaganych w formularzu może skutkować brakiem możliwości realizacji celu

2. W każdej chwili mogę cofnąć powyższą zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez wypełnienie formularz dostępnego tutaj

3. Administratorem zebranych danych osobowych jest PROXIMA S.C. B. Polański, D. Polańska z siedziba w Nowym Sączu ul. Ogrodowa 99a

4. Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu uzyskania porady na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

5. Moje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.

6. Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres 14 dni.

7. Posiadam prawo do: żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

8. Mam prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Ankieta Negocjuj cenę Rodzaje formularzy PIT Terminy rozliczeń Bieżące promocje

Negocjuj cenę

Szukasz precyzyjnej informacji na temat kosztów Twojej księgowości?

Wypełnij krótką ankietę, która dostarczy nam informacji pomocnych w szczegółowym i dokładnym oszacowaniu ilości pracy.

Po otrzymaniu aplikacji skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin (dni robocze).

  dane kontaktowe*:

  NEGOCJUJ CENĘ

  Status firmy:IstniejącaNowopowstała

  Współpraca:jednorazowastałakontrolawyprowadzenie zaległoścido ustalenia

  Forma prowadzonej działalności:indywidualna działalność gospodarczaspółka jawnaspółka cywilnaspółka komandytowaspółka komandytowo-akcyjnaspółka partnerskaspółka z o.ostowarzyszeniespółdzielniawspólnota mieszkaniowafundacjado ustaleniaInna:

  Pochodzenie kapitału:polskizagranicznymieszany

  Firma jest beneficjentem środków UE?:TakNie

  Firma prowadzi działalność:importowąeksportowąWNTWDT

  Odbiór dokumentów:odbiór przez PROXIMAprześlę skany lub zdjęcia z telefonu na platformę ON-LINEwyślę kurieremwyślę Pocztą Polskąwyślę do Paczkomatu IN POSTdostarczę dokumenty osobiście

  Kiedy chcesz skorzystać z wybranej oferty:Jak najszybciejW ciągu miesiącaW ciągu 3 miesięcyZa 3 miesiące lub późniejJeszcze nie wiemOrientacyjna data

  Inne informacje:

  Branża/rodzaj działalności:AdministracjaEdukacjaFinanse / Księgowość / BankowośćHandelInternet / InformatykaKomputery / ElektronikaLogistyka / TransportMarketing / ReklamaMedia / Rozrywka / KulturaMedycyna / ZdrowieNieruchomości / BudownictwoPrawoPrzemysłTurystykaInna:

  Rodzaj prowadzonej dokumentacji księgowej:księgi handloweksięga przychodów i rozchodówryczałt od przychodów ewidencjonowanychkarta podatkowado ustalenia

  Podatek dochodowy, forma opodatkowania:zasady ogólneliniowyryczałtkarta podatkowado ustalenia

  Płatnik VAT:Tak miesięcznyTak kwartalnyNie

  Kasa fiskalna?:TakNie

  Użyczenie adresu firmy(wirtualne biuro):TakNie

  Archiwizacja dokumentów:TakNie

  Używane programy finansowo-magazynowe:TakNie

  Zaznacz lub opisz czego oczekujesz od biura (opcjonalnie):usługi księgowe /abonament miesięczny/usługi kadrowe /abonament miesięczny/weryfikacja i prowadzenie teczek osobowych pracownikówsporządzanie dokumentów kadrowych związanych z pracownikamikontrola ważności okresowych badań lekarskichkontrola ważności i przeprowadzanie szkoleń BHPweryfikacja rozliczenia czasu pracysporządzanie raportów kadrowych dla Zarządudoradztwo kadrowedoradztwo z zakresu prawa pracydoradztwo z zakresu BHP i PPOŻdoradztwo finansowo-księgowedoradztwo podatkoweprowadzenie ewidencji urlopów, zwolnień lekarskich i pozostałych nieobecnościprzygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniureprezentacja klienta przed ZUS i organami podatkowymiusługi płacowe /abonament miesięczny/przygotowywanie przelewów wynagrodzeńprzygotowywanie informacji dla pracowników o wysokości wynagrodzenia, pobranych składkach ZUS oraz zaliczkach na podatek dochodowyprzygotowywanie raportów płacowych dla Zarządusporządzenie umowy o pracę przez Dział Prawnysporządzanie list płaclikwidacja działalności gospodarczejprowadzenie dokumentacji pracowniczejrozliczanie składek ZUSsprawozdania finansowesprawozdania dla celów statystycznych GUSsprawozdania INTRASTATsprawozdania do Narodowego Banku Polskiegoobsługa rozliczeń z PFRONsprawozdania na potrzeby GIOŚrejestracja spółkirejestracja jednoosobowej działalności gospodarczejrozliczenie podatku z zagranicyzwrot VAT z zagranicywniosek do Urzędu Pracysporządzenie wniosku kredytowegosporządzenie analizy finansowej do wniosku kredytowegosporządzenie analizy finansowej do wniosku o dotacjęsporządzenie wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu do ZUS lub USsporządzenie biznesplanusporządzenie analizy ekonomicznejrozliczenie PITdoradztwo w zakresie optymalizacji kosztów wynagrodzeń w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznychweryfikacja i doradztwo w zakresie obciążeń z tytułu podatku od nieruchomościobsługa postępowania podatkowego, skarbowego oraz sądowo-administracyjnegoprzeprowadzenie analizy służące obniżeniu obciążeń podatkowych w ramach możliwości dopuszczanych w polskim systemie prawnymbadanie sprawozdań finansowychwycena wartości przedsiębiorstwa, rynkowej wartości udziałów, poszczególnych składników majątku przedsiębiorstwa, aportówmożliwość zdalnego prowadzenia ksiąg na oprogramowaniu klientasporządzenie rocznego sprawozdania do KRSopracowanie polityki rachunkowości firmyopracowanie zakładowego planu kontsporządzenie / rozliczenie umowy cywilno-prawnejwystawienie faktury/faktury korygującej/notykorekta deklaracji ZUS DRAkorekta deklaracji do Urzędu Skarbowegoweryfikacja rozliczeń i ksiąg za okres poprzedzający podjęcie współpracyobsługa kontroli urzędowychodwołanie od decyzji ZUSodwołanie od decyzji Urzędu Skarbowegosporządzenie delegacji krajowejsporządzenie delegacji zagranicznejreprezentacja klienta przed ZUS i organami podatkowymizgłoszenie do systemu MOSSskładanie deklaracji MOSSrozliczenie projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiejinne /jakie?/

  [recaptcha]
  REGULAMIN, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu uzyskania porady.
  Zostałem poinformowany, iż:

  1. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne jednakże niepodanie danych wymaganych w formularzu może skutkować brakiem możliwości realizacji celu

  2. W każdej chwili mogę cofnąć powyższą zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez wypełnienie formularz dostępnego tutaj

  3. Administratorem zebranych danych osobowych jest PROXIMA S.C. B. Polański, D. Polańska z siedziba w Nowym Sączu ul. Ogrodowa 99a

  4. Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu uzyskania porady na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

  5. Moje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.

  6. Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres 14 dni.

  7. Posiadam prawo do: żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  8. Mam prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej