Rodzaje formularzy PIT

 • PIT-28 – to zaświadczenie o wysokości osiągniętego wzbogacenia, wysokości dokonanych ulg i przysługującego ryczałtu od wynagrodzeń ewidencjonowanych,
 • PIT-28/A – to zaświadczenie o przychodach rozliczającego się z działalności prowadzonej na prywatne nazwisko, składana łącznie z PIT-28,
 • PIT-36 – to zaświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, wypełniana m.in. przez podatników rozliczających się według skali oraz innych podatników, zdobywających wzbogacenie, z tytułu których zaliczki nie uzyskiwał petent, lecz wpłacał je sam rozliczający się,
 • PIT-36L – to zaświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym dla podatników posiadających pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowanych tylko w formie liniowej,
 • PIT-37 – to zaświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu  (poniesionej straty) w roku podatkowym rozliczane przez interesantów, za których zaliczki w trakcie roku podatkowego pobierali płatnicy,
 • PIT-38 – – to zaświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym za przyczyną kapitałów finansowych,
 • PIT-39 – to zaświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu (poniesionej straty) – dotyczy wynagrodzeń z dającego korzyści finansowe pozbycie się mieszkania i praw majątkowych osiągniętych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r., starsze przychody z mieszkania deklaruje się na formularzu PIT-36 lub w zakresie czynności dokonywanych do 2007 r. – PIT-23,
 • PIT/B – to zaświadczenie o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej firmy, dołączana jako załącznik do właściwej deklaracji podatkowej, którą rozliczający się składa w związku  prowadzeniem tej działalności,
 • PIT/D – to zaświadczenie o odliczeniu zakupów nieruchomościowych w roku podatkowym (jest to załącznik do PIT-28, PIT-36 i PIT-37),
 • PIT/M – to zaświadczenie o wzbogaceniach małoletnich potomków, podlegających całościowemu opodatkowaniu z przychodami rodziców, składana jako załącznik do PIT-36 opiekuna,
 • PIT/O –  to zaświadczenie o odliczeniach od przychodów (przychodu) i od podatku w roku podatkowym, rozliczana jako załącznik do głównej deklaracji PIT,
 • PIT-16 – to deklaracja o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej,
 • PIT-16A – to zaświadczenie o stanie podatku na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w kolejnych miesiącach roku podatkowego,
 • PIT-19A – to zaświadczenie o stanie podatku na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych we wszystkich kwartałach roku podatkowego.