Kadry i płace

Outsourcing kadrowy prowadzony przez PROXIMA Biuro Rachunkowe zapewnia zarządzanie pracownikami i ich aktami, co stanowi duże odciążenie i ułatwienie w ogólnym funkcjonowaniu firmy. Nasza kompleksowa usługa to arbitraż na każdym etapie zatrudniania i organizacji etatu, od rekrutacji aż po ewentualne zakończenie współpracy.

Oferta usługi kadrowo-płacowej

 • przygotowanie dokumentów związanych z rozpoczęciem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy
 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • zgłoszenie i wyrejestrowanie z ZUS
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy
 • przygotowanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych
 • sporządzanie list płac
 • wysyłka deklaracji do ZUS
 • przygotowanie wpłat do ZUS
 • obliczanie należnych zaliczek na podatek dochodowy
 • sporządzanie deklaracji związanych z zatrudnieniem i kartotek wynagrodzeń
 • sporządzanie wniosków o dofinansowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych (PFRON)

Przed podjęciem decyzji o nawiązaniu współpracy z naszym biurem, proponujemy skorzystanie z oferty przeprowadzenia audytu w Państwa firmie dokumentacji kadrowo-płacowej przez naszych specjalistów. W zakres audytu kadrowego wchodzi sprawdzenie poprawności przepisów wewnętrznych (regulaminów, procedur etc.) i ich stosowania:

 • weryfikacja prowadzonej dokumentacji kadrowo-płacowej
 • sprawdzenie poprawności naliczania i udzielania urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich i wychowawczych
 • kontrola prowadzonej ewidencji czasu pracy
 • kontrola dokumentacji przekazywanej do ZUS
 • weryfikacja umów cywilnoprawnych i poprawności ich stosowania
 • sprawdzenie poprawności naliczania wynagrodzeń i zasiłków
 • wykonanie innych czynności zleconych przez Klienta

Audyt kadrowy – formularz on-line

Serdecznie zapraszamy do współpracy, a w razie wszelkich pytań do kontaktu z naszym biurem drogą elektroniczną lub osobiście w naszej siedzibie.