Wnioski PFRON

Osoby zatrudniające w firmie pracowników z niepełnosprawnością oraz osoby niepełnosprawne prowadzące firmę mogą liczyć na pomoc z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pomoc ta może polegać na refundacji składek ZUS lub dofinansowanie do pensji pracownika niepełnosprawnego.

Wypełnianie wniosków PFRON obejmuje:

  • przygotowywanie i rozliczanie wniosków PFRON o dofinansowanie dla niepełnosprawnego pracownika (WN-D, INF-D-P)
  • przygotowywanie i rozliczanie wniosków PFRON o dofinansowanie dla niepełnosprawnego pracodawcy (WN-U-G)
  • refundacja składek dla niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika (Wn-U-A)

Refundacja ta obejmuje zwrot części wynagrodzenia oraz opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne a jej wysokość zależy od stopnia niepełnosprawności.