Usługi BHP/PPOŻ

Jesteśmy firmą kompleksowo zajmująca się obsługą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa pracy , ochrony przeciwpożarowej oraz prowadzeniem dokumentacji kadrowej. Oferujemy szeroki wachlarz szkoleń bhp, ppoż. i pierwszej pomocy metodami tradycyjnymi jak i na zasadach e – learningu.

USŁUGI BHP

Pragniemy zaoferować Państwu obsługę BHP na zasadach outsourcingu. Zgodnie art. 23711 Kodeksu Pracy: „ Pracodawca może powierzyć wykonanie zadań służby BHP specjalistom spoza zakładu pracy”.

Zawierając z nami umowę otrzymujecie Państwo usługi w zakresie:

 • prowadzenie szkoleń bhp (wstępne) •
 • pełną obsługę postępowań powypadkowych
 • okresowy przegląd stanu bhp
 • oceny ergonomii stanowiska pracy
 • audyt  z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej
 • opracowywanie niezbędnych instrukcji
 • pomagamy w doborze i zakupie ochron osobistych i sprzętu ppoż.
 • odpowiadamy na wystąpienia i nakazy państwowej inspekcji pracy oraz zapewniamy kompleksową realizację tych wystąpień
 • zakładanie wymaganych rejestrów (wypadków, czynników szkodliwych, chorób zawodowych)
 • zapewniamy bieżące informację i pełne doradztwo w zakresie nowowprowadzonych przepisów i norm, w tym dyrektyw Unii Europejskiej
 • doradztwo związane z prawem pracy

USŁUGI PPOŻ

Oferujemy pełny kompleks usług wypełniających obowiązujące regulacje prawne z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Zapewniamy niezbędne wsparcie dla zarządców obiektów oraz przedstawicieli służb bhp w zakładach.

Zakres oferty obejmuje:

Prowadzenie:

 • szkoleń wstępnych i okresowych dla pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • nadzoru w zakładach pracy nad bezpieczeństwem pożarowym,

Przeprowadzanie:

 • przeglądów, remontów, legalizacji podręcznego sprzętu gaśniczego,
 • przeglądów hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych,
 • pomiarów wydajności i ciśnienia statycznego instalacji hydrantowych wewnętrznych i zewnętrznych
 • prób ciśnieniowych węży,
 • ćwiczebnych alarmów ewakuacyjnych z obiektu,

Opracowywanie:

 • planów ewakuacji z obiektów i terenów,
 • planów rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego,
 • instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
 • aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
 • ocen zagrożenia pożarowego obiektów,

Montaż:

 • podręcznego sprzętu gaśniczego,
 • szafek ochronnych na gaśnice i hydranty,
 • armatury hydrantowej,
 • znaków ewakuacyjnych, ochrony przeciwpożarowej oraz bhp

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Naszym atutem jest kompleksowość, rzetelność, profesjonalizm oraz atrakcyjna cena usług dla stałych Klientów.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości,
skontaktuj się z nami

Kontakt