Zastępstwo pracowników płacowo-kadrowych

Zastępstwo pracowników działów płacowo-kadrowych umożliwia skorzystanie z wysoko specjalistycznych kompetencji w zakresie obsługi płacowo-kadrowej w przypadku pojawienia się w podmiocie różnorodnych problemów z tej dziedziny.

W ramach usługi nasi doświadczeni specjaliści m.in. świadczą zastępstwo personelu działów płacowo-kadrowych i usuwają nieprawidłowości.

Celem usługi jest zapewnienie ciągłości pracy działu płacowo-kadrowego spółki poprzez:

  • zastępstwo personelu płacowo-kadrowego podczas długotrwałych nieobecności, zarówno pracowników szeregowych, jak i pracowników wyższego szczebla
  • rozwiązywanie problemów płacowo-kadrowych, w tym pomoc w usuwaniu występujących nieprawidłowości

Nasi oddelegowani do Państwa firmy pracownicy mogą dokonać  szczegółowej analizy bieżących spraw oraz zweryfikować wszelkie nieprawidłowości. Zajmiemy się kompleksową obsługą kadrowo-płacową do momentu powrotu osób odpowiedzialnych za jej prowadzenie. Tego typu usługa pozwoli na wymierne ograniczenie kosztów związanych z rekrutacją, wdrożeniem a co za tym idzie, szkoleniem  nowego pracownika.