Doradztwo w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Wspomagamy Klientów w bieżących kwestiach związanych z zatrudnieniem pracowników a także prawnych aspektach procesów restrukturyzacyjnych.

W tym obszarze przygotowujemy:

 • umowy o pracę, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania i inne dokumenty związane ze stosunkiem pracy
 • tworzymy kontrakty menedżerskie
 • prowadzimy spory z zakresu prawa pracy, negocjujemy, reprezentujemy naszych Klientów przed sądami

Zakres usługi doradztwa w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych:

 • przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę oraz umów powiązanych (umów o zakazie konkurencji, odpowiedzialności materialnej
 • wsparcie w kontaktach z ZUS, PIP i US
 • planowanie i rozliczanie czasu pracy
 • wsparcie w zatrudnianiu cudzoziemców
 • obsługę przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę w trybie Art. 23 1 k.p.
 • wsparcie w działaniach związanych z redukcją zatrudnienia (porozumienia, wypowiedzenia, odprawy i odszkodowania)
 • wsparcie w zakresie zwolnień grupowych i indywidualnych

Usługi świadczone przez nasze biuro obejmują także sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych takich jak:

 • zasiłek macierzyński,
 • zasiłek chorobowy,
 • zasiłek opiekuńczy,
 • świadczenia rehabilitacyjne,
 • odszkodowania za wypadek przy pracy,

Ponadto reprezentujemy Klientów przed sądami w sprawach odwołań od decyzji ZUS w w/w sprawach.

Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na Państwa pytania, przygotują projekty dokumentów personalnych, pomogą przygotować wypowiedzenie, rozliczyć czas pracy i in.