Administracja kadrowa

Prowadzenie i przechowywanie akt osobowych jest ustawowym obowiązkiem każdego pracodawcy. Jest również czynnością żmudną i czasochłonną.

Powierzenie administracji kadrowej profesjonalnemu usługodawcy pozwala pracownikom działów HR na skupienie się na największym dobru firmy – pracownikach.

Przejmując odpowiedzialność za dokumentację pracowniczą, gwarantujemy pełną zgodność z przepisami prawa a w szczególności z ustawa o Ochronie Danych Osobowych obecnie RODO. Sprawdzimy za Ciebie kompletność dokumentacji przed jej przejęciem i na bieżąco będziemy ją uzupełniać oraz monitorować.

Również nasi specjaliści BHP i PPOŻ będą dbać o terminowe wystawianie skierowań na badania lekarskie i szkolenia BHP, kontrolować terminy uprawnień a także ważność szkoleń.

Jeżeli specyfika Twojej branży wiąże się z dużą rotacją pracowników zadbamy o to, aby zawarcie stosunku pracy z nowym pracownikiem przebiegło szybko i sprawnie.

Niezależnie od tego, w jakim systemie czasu pracy pracują Twoi pracownicy, poprowadzimy jego ewidencję i rozliczymy.

W ramach usługi oferujemy:

 • administrowanie aktami osobowymi
 • rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS poprzez program Płatnik
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę
 • przygotowanie i rejestracja umów cywilnych
 • prowadzenie ewidencji nieobecności w tym: urlopów, zwolnień lekarskich i innych absencji
 • kontrolowanie terminów ważności szkoleń BHP, a także badań lekarskich i pozostałych uprawnień
 • monitoring wszystkich istotnych terminów, np. kończących się umów o pracę czy powrotów z urlopów macierzyńskich
 • sporządzanie deklaracji do GUS
 • przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu oraz innych dokumentów związanych z zatrudnieniem
 • przygotowanie raportów i zestawień zgodnie z potrzebami klienta
 • prowadzenie korespondencji z komornikami
 • przejęcie odpowiedzialności wobec PIP, ZUS, PFRON, GUS w zakresie świadczonej usługi
 • zapewnienie bezpiecznego dostępu on-line do danych kadrowych

Dodatkowo zapewniamy całkowitą poufność informacji, dostęp do konsultacji z wykwalifikowanymi specjalistami ds. kadr oraz bieżący dostęp do danych kadrowych i dokumentów pracowniczych.

Korzyści naszych Klientów:

 • obniżenie kosztów związanych z zatrudnieniem oraz uzupełnianiem wiedzy pracowników kadrowych,
  w związku ze zmieniającym się prawem
 • zwiększenie poufności i bezpieczeństwa danych osobowych
 • podniesienie jakości obsługi
 • usprawnienie procesu przekazywania danych

W ramach usług proponujemy również Klientom dostęp online z wykorzystaniem następujących możliwości:

 • zdalny dostęp do danych w postaci podglądu i raportowania
 • oferujemy również szkolenia w zakresie funkcjonalności systemu

Kontrole z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego odbywają się w naszej siedzibie, bowiem to my jako zleceniobiorca odpowiadamy za poprawność merytoryczną dokumentacji od momentu jej przejęcia.