Administracja płacowa

PROXIMA Biuro Rachunkowe oferuje usługi związane z obsługą wynagrodzeń (tzw. payroll) adresowane w szczególności do przedsiębiorstw zainteresowanych outsourcingiem funkcji rozliczeniowych z uwagi na złożoność rozliczeń płacowych, poufność danych, a przede wszystkim znaczną liczbę pracowników.

W ramach usługi oferujemy:

 • naliczanie wynagrodzeń zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i wewnętrznymi regulacjami
 • przygotowanie plików przelewowych dla pracowników klienta
 • przygotowanie plików przelewowych około płacowych do instytucji państwowych
 • przygotowywanie pasków wynagrodzeń zawierających informacje wymagane drukiem RMUA
 • sporządzanie wymaganych przepisami deklaracji rozliczeniowych do US i ZUS
 • wymianę dokumentów ubezpieczeniowych i pozostałych informacji z ZUS poprzez program Płatnik
 • przygotowywanie zaświadczeń o osiągniętym wynagrodzeniu
 • przygotowywanie niezbędnych raportów dotyczących wynagrodzeń
 • przejęcie odpowiedzialności wobec ZUS, US, PFRON, w zakresie świadczonej usługi
 • sporządzanie deklaracji rocznych PIT
 • naliczanie składki na PFRON oraz przygotowywanie i wysyłanie deklaracji
 • przygotowanie plików księgowych do automatycznego zaksięgowania list płac
 • przygotowanie raportów i zestawień zgodnie z potrzebami klienta
 • zapewnienie bezpiecznego dostępu on-line do danych płacowych

W ramach outsourcingu prowadzimy kompleksową obsługę administracji płacowej dostosowaną do indywidualnych potrzeb Klientów. Wiedza i kwalifikacje naszych pracowników, wsparta specjalistycznym oprogramowaniem ERP Comarch Optima zapewnia prawidłową oraz terminową realizację funkcji kadrowo-płacowej.

Z  chęcią udzielimy szczegółowych informacji dotyczących oferty. Zapraszamy do kontaktu i współpracy.

Dzięki tej usłudze uwalniają się Państwo od czasochłonnych i wysokospecjalistycznych działań, koncentrując wysiłki i zasoby na podstawowych celach działalności biznesowej, redukując jednocześnie koszty działalności.