Usługa wdrożenia RODO

Opracowanie dokumentacji Ochrony Danych Osobowych zgodnej z przepisami RODO, wraz ze wsparciem wdrożeniowym.

Usługa polega na opracowaniu Polityki Ochrony Danych Osobowych od podstaw lub dostosowaniu istniejącej dokumentacji do wymagań RODO. Usługa obejmuje audyt (diagnozę), opracowanie Polityki RODO oraz sporządzenie listy działań do wykonania przez Zleceniodawcę w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami RODO.

Zakres usługi:

 1. Inwentaryzacja zbiorów i aktywów
  Przeprowadzenie audytu wstępnego, w wyniku którego identyfikowane są zbiory danych osobowych oraz aktywa
 2. Opracowanie Polityki ochrony danych osobowych
  Utworzenie Polityki ODO lub przekształcenie istniejącej Polityki Bezpieczeństwa, Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi wraz z niezbędnymi załącznikami i formularzami do postaci zgodnej z przepisami RODO
 3. Opracowanie Oświadczeń o poufności oraz Upoważnień
  Opracowanie szablonów pisemnych oświadczeń oraz klauzul poufności dla pracowników (lub podwykonawców) oraz imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych
 4. Stworzenie Ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
  Utworzenie szablonu ewidencji osób upoważnionych, gotowego do uzupełnienia i późniejszego bieżącego prowadzenia przez Administratora Danych Osobowych
 5. Weryfikacja legalności przetwarzania zbiorów i spełnienia obowiązku informacyjnego
  Weryfikacja legalności przetwarzania zidentyfikowanych zbiorów zgodnie z art 6,9 RODO. Sprawdzenie spełnienia obowiązku informacyjnego dla zbiorów w oparciu o Art. 12, 13 RODO.
 6. Stworzenie wzorów umów powierzenia danych osobowych
  Opracowanie draftów umów powierzenia (poufności) do zastosowania przez Zleceniodawcę z podmiotami przetwarzającymi
 7. Analiza ryzyka dla zinwentaryzowanych zbiorów / ocena skutków
  Przeprowadzenie wraz z wyznaczonym zespołem zleceniodawcy analizy ryzyka i ewentualnej oceny skutków (jeżeli wymagana)
 8. Weryfikacja dokumentów organizacji pod kątem zgodności z wymaganiami RODO
  Weryfikacja dokumentów marketingowych, klienckich, kontrahenckich, zatrudnieniowych, formularzy rejestracyjnych, i innych w zakresie poprawności klauzul zgód oraz klauzul informacyjnych.
 9. Opracowanie regulaminu RODO
  Opracowanie regulaminu Ochrony Danych Osobowych do zapoznania się przez pracowników Zleceniodawcy.
 10. Szkolenie pracowników w zakresie przepisów rozporządzenia oraz opracowanych Polityk
  Udostępnienie szkolenia w wersji e-learning wraz z egzaminem na platformie szkoleniowej
 11. Przygotowanie rejestru czynności przetwarzania (następca rejestracji w GIODO)
  Opracowanie rejestru czynności przetwarzania w wersji elektronicznej (arkusz kalkulacyjny)
 12. Sformułowanie zaleceń do Zarządu, dotyczących poprawy bezpieczeństwa danych osobowych
  Utworzenie listy zadań, niezbędnych do pełnego wdrożenia systemu ochrony danych oraz utworzenie listy wniosków wymagających decyzji Zarządu/Dyrekcji, np.: zakup sejfu, montaż zamków w szafach, zakup klimatyzatora do serwerowni, zmiana oprogramowania do przetwarzania danych osobowych, zakup filtrów polaryzacyjnych

Termin, cena:
Czas realizacji: do 30 dni roboczych
Koszt: od 2000 zł /netto – koszt uzależniony od wielkości organizacji/ilości oddziałów