Szkolenie E-Learning dla pracowników

Szkolenie e-learning dla pracowników z zakresu RODO

Szkolenie z europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych adresowane jest do wszystkich osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych, osób chcących nabyć wiedzę na temat najważniejszych zmian w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, ogólnych zasad przetwarzania danych osobowych, nowej roli Inspektora ochrony danych oraz nowych zadań i uprawnień GIODO/PUODO.

Zakres szkolenia:

Na szkoleniu poruszymy m.in. takie tematy jak:

 • Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO,
 • Przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych w RODO. Warunki wyrażenia zgody na przetwarzanie danych,
 • Zadania Inspektora ochrony danych,
 • Organ ochrony danych osobowych i wykonywanie jego kompetencji. Relacje GIODO i Inspektora ochrony danych,
 • Prawa osób, których dane są przetwarzane i ich wykonywanie,
 • Zmiany polskiego prawa w związku z rozpoczęciem obowiązywania RODO.

Forma szkolenia: szkolenie odbywa się na platformie e-learning. Na szkolenie składają się prezentacje multimedialne, quizy/zadania sprawdzając poziom wiedzy po każdej części szkolenia oraz egzamin końcowy w formie testu. Uczestnik sam decyduje o tym, kiedy się uczy i kiedy ukończy kurs. Orientacyjny czas trwania kursu to 24 godziny, ale realny czas jego ukończenia zależy tylko od Uczestnika.

Co otrzymujesz?

 • Gotową platformę szkoleniową wraz z kursem, którą możesz administrować samodzielnie lub zlecić to nam,
 • instrukcję dla administratora platformy e-learning. Dokument ten zawiera wszelkie informacje niezbędne do administracji szkoleniem na platformie. Znajdziecie tutaj Państwo m.in. informację jak zakładać konta uczestników szkolenia oraz jak nimi administrować, informację o ocenach/punktacji uzyskanej przez poszczególnych uczestników,
 • instrukcję dla uczestników szkolenia e-learning. Dokument zawiera dokładne informacje o tym jak krok po kroku przejść szkolenie oraz zdać egzamin potwierdzający nabycie niezbędnej wiedzy w zakresie RODO,
 • Ilość uczestników: liczba uczestników nie jest ograniczona. Otrzymując dostęp do platformy e-learning możecie Państwo przeszkolić dowolną ilość uczestników w okresie 6 miesięcy od daty uruchomienia,
 • Pomoc w administracji, nadzór nad funkcjonowaniem,
 • Szablon certyfikatu dla uczestnika szkolenia (do samodzielnej modyfikacji i wydruku).

Koszt: 499 zł netto (platforma na okres 6 miesięcy, nielimitowana ilość użytkowników).