Blog

Jak podpisać sprawozdanie finansowe organizacji

29.03.2019

Sprawozdanie finansowe w formie elektronicznej wysyła się do właściwego dla siedziby podatnika urzędu skarbowego na elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego lub doręcza do urzędu na informatycznym nośniku danych. Jednostki niewpisane do rejestru przedsiębiorców KRS sporządzają sprawozdanie w formie nieustrukturyzowanej, czyli w formie dowolnego pliku, który można zapisać i odczytać za pomocą programu komputerowego, np. w formie pliku tekstowego w DOC, PDF, pliku graficznego (np. JPG), lub w postaci mieszanej.

Pamiętaj !

  • Sprawozdanie MUSI być podpisane przez wszystkie osoby z zarządu (każdy członek zarządu) oraz osobę sporządzającą sprawozdanie
  • Sprawozdanie należy podpisać do 31.03.2019
  • Podpisane sprawozdanie należy dostarczyć do Urzędu Skarbowego do 10 dni od jego zatwierdzenia

Istnieją 2 sposoby podpisania Sprawozdania:

  • Za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego
  • Za pomocą profilu zaufanego e-PUAP

 

Podpis za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Aby możliwe było podpisanie dokumentów za pomocą podpisu kwalifikowanego każda osoba musi posiadać taki podpis. Jest on płatny, wydawany na określony czas (1 rok lub 2 lata).

Podpisywanie dokumentów jest darmowe, proste i szybkie, lecz ze względu na fakt, iż dokument musi być podpisany przez parę osób, może to powodować pewne komplikacje.

Podpisane sprawozdanie może być dostarczone do Urzędu poprzez skrzynkę podawczą e-PUAP, pocztę elektroniczna lub na nośniku elektronicznym

Potrzebujesz pomocy?

Nasza firma może pomóc Państwu w realizacji tego obowiązku. W załączeniu przedstawiamy ofertę usługi pomocy w podpisaniu i wysłaniu Sprawozdania oraz dodatkowo ofertę sprzedaży kwalifikowanych podpisów elektronicznych.

Podpis za pomocą profilu zaufanego e- PUAP

Aby możliwe było podpisanie dokumentów za pomocą profilu zaufanego, każda osoba musi posiadać taki profil. Jest on darmowy, wydawany na określony czas (ważność 3 lata).

Podpisywanie dokumentów jest darmowe i w miarę proste. Istnieją dwa sposoby na podpisanie dokumentów profilem zaufanym.

Pierwszy sposób to założenie na platformie e-PUAP tzw. Profilu organizacji. Logując się do e-PUAP na kontekście nowo założonego konta (naszej organizacji), należy przygotować sprawozdanie do podpisu zaadresowane do właściwego urzędu skarbowego i zapisać je w wersjach roboczych. Następnie należy zaprosić do profilu instytucji wszystkie osoby, które mają podpisać sprawozdanie. Po przyjęciu zaproszenia przez osoby podpisujące, można przystąpić do podpisywania dokumentów. Ważne, aby żadna z osób podpisujących sprawozdanie nie wysłała go do czasu, aż nie podpiszą się wszyscy członkowie zarządu i osoba sporządzająca.

Drugi sposób to skorzystanie ze specjalnej usługi przygotowanej przez Ministerstwo Finansów. Jest ona dostępna pod adresem:

https://www.gov.pl/web/uslugi/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

Usługa pozwala na podpisane dokumentów profilem zaufanym i zapisanie podpisanego dokumentu (w formacie xml) na dysku lokalnym komputera. Dzięki temu po podpisaniu można wysłać dokument np. pocztą elektroniczną, do kolejnej osoby w celu podpisania.

Podpisane sprawozdanie tym sposobem może być dostarczone do Urzędu poprzez skrzynkę podawczą e-PUAP, pocztę elektroniczna lub na nośniku elektronicznym

Potrzebujesz pomocy?

Nasza firma może pomóc Państwu w realizacji tego zadania. W załączeniu przedstawiamy ofertę usługi pomocy w założeniu profilu zaufanego, podpisaniu i wysłaniu Sprawozdania

 

Cennik Podpis Elektroniczny

Najnowsze wpisy

SANKCJA

17.12.2019

SANKCJA  za wystawienie faktury do paragonu bez NIP   Od 1 stycznia 2020 r., zgodnie z ustawą z dnia 4 lipc...

WIĘCEJ...

JUŻ NIEDŁUGO WEJDĄ W ŻYCIE WAŻNE ZMIANY PODATKOWE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW!

5.09.2019

Od 1 listopada 2019 Likwidacja stawki „odwrotne obciążenie”; Węgiel, koks, brykiet, części samochodo...

WIĘCEJ...