Blog

Limity w działalności gospodarczej

19.12.2017

Limity w działalności gospodarczej – 2017 r.

Aktualizacja:  2017.01.02 12:37

Górny limit przychodów za rok 2016 uprawniający do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym w 2017 r. * 250 000 euro 1074400
Górny limit przychodów za rok 2016 pozwalający na kwartalne rozliczenie ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. * 25 000 euro 107440
Górny limit przychodów za rok 2016 uprawniający do uznania za małego podatnika (jednorazowa amortyzacja, zaliczki kwartalne) w 2017 r. * 1 200 000 euro 5 157 000 zł
Dolny limit przychodów za rok 2016 zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2017 r. * 2 000 000 euro 8 595 200 zł
Górny limit odpisów jednorazowej amortyzacji w 2017 r. * 50 000 euro 215000

* według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 3 października 2016 r. (1 euro = 4,2976 zł)

Najnowsze wpisy

SANKCJA

17.12.2019

SANKCJA  za wystawienie faktury do paragonu bez NIP   Od 1 stycznia 2020 r., zgodnie z ustawą z dnia 4 lipc...

WIĘCEJ...

JUŻ NIEDŁUGO WEJDĄ W ŻYCIE WAŻNE ZMIANY PODATKOWE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW!

5.09.2019

Od 1 listopada 2019 Likwidacja stawki „odwrotne obciążenie”; Węgiel, koks, brykiet, części samochodo...

WIĘCEJ...