Blog

Zerowy PIT do 26. roku życia przyjęty

27.06.2019

Młody pracownik musi złożyć oświadczenie, aby skorzystać z zerowego PIT w 2019 roku.

W projekcie ustawy zwalniającym dochody młodych osób poniżej 26. roku życia z opodatkowania podatkiem dochodowym zapisano pewien warunek. Aby skorzystać z zerowego PIT już 1 sierpnia 2019 roku konieczne jest oświadczenie podatnika.

Dwa dni temu rząd przyjął projekt ustawy o zerowym PIT dla młodych. Ulga podatkowa „bez PIT dla młodych” ma zacząć obowiązywać 1 sierpnia 2019 roku. Dzięki temu dochody z tytułu umów o pracę i umów zlecenie będą zwolnione z podatku dochodowego:

  • do limitu 35.636,67 zł w 2019 roku,
  • do pełnego limitu 85.528,00 zł w 2020 roku.

Oświadczenie pracownika wymagane w 2019 roku. W 2020 już niepotrzebne

Aby jednak już od sierpnia młoda osoba przed 26. r.ż. mogła dostać wyższe wynagrodzenie, bez pomniejszenia o comiesięczną zaliczkę na podatek dochodowy, musi złożyć u swojego pracodawcy oświadczenie, że jego dochody w całości zostaną objęte zwolnieniem z PIT.

 

W art.5 pkt.2 projektu zapisano:
Przy obliczaniu zaliczek na podatek od dochodów uzyskanych w 2019 r. nie stosuje się zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy zmienianej w art. 1, chyba że podatnik złoży płatnikowi pisemne oświadczenie, że uzyskane w okresie od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. przychody z tytułów określonych w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy zmienianej w art. 1 będą w całości zwolnione od podatku na podstawie tego przepisu.

Dopiero na podstawie takiego oświadczenia płatnik (czyli pracodawca) nie będzie musiał obliczać i pobierać zaliczek na PIT. Dotyczy to tylko okresu od sierpnia do grudnia 2019 r. Ustawodawcy chodzi w tym rozwiązaniu o zminimalizowanie zmian w systemach księgowo-płacowych firm zatrudniających młodych pracowników.

Dla przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. oświadczenie nie będzie już potrzebne. Wtedy każdy pracodawca nie będzie pobierał zaliczki na podatek z pensji młodego pracownika, a wynagrodzenie będzie wyższe.

Kto nie złoży oświadczenia, dostanie zwrot w PIT rocznym

Jeśli podatnik uprawniony do ulgi “Bez PIT dla młodych” nie złoży takiego oświadczenia u swojego pracodawcy w trakcie 2019 roku, to z jego pensji będą standardowo pobierane zaliczki na podatek dochodowy. Jednak co się odwlecze, to nie uciecze. Zwrot podatku z tytułu zwolnienia te osoby otrzymają w zeznaniu rocznym za 2019 r. – ale dopiero na początku 2020 roku, po rozliczeniu swojej deklaracji PIT.

 

Źródło: https://www.pit.pl/aktualnosci/

Najnowsze wpisy

SANKCJA

17.12.2019

SANKCJA  za wystawienie faktury do paragonu bez NIP   Od 1 stycznia 2020 r., zgodnie z ustawą z dnia 4 lipc...

WIĘCEJ...

JUŻ NIEDŁUGO WEJDĄ W ŻYCIE WAŻNE ZMIANY PODATKOWE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW!

5.09.2019

Od 1 listopada 2019 Likwidacja stawki „odwrotne obciążenie”; Węgiel, koks, brykiet, części samochodo...

WIĘCEJ...