Blog

Podatek od środków transportowych

19.12.2017

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyże...

WIĘCEJ...

Podatek od nieruchomości

19.12.2017

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem...

WIĘCEJ...

Opieka pielęgniarska

19.12.2017

Opieka pielęgniarska Aktualizacja:  2017.01.30 13:32 Odliczeniu od dochodów podlegają wydatki poniesione na opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawn...

WIĘCEJ...

Nowe zasady amortyzacji maszyn i urządzeń dla przedsiębiorców

19.12.2017

Nowe zasady amortyzacji maszyn i urządzeń dla przedsiębiorców Aktualizacja:  2017.08.01 11:44 Przedsiębiorcy będą mogli dokonywać jednorazowo odpisów amortyzac...

WIĘCEJ...

Limity w działalności gospodarczej

19.12.2017

Limity w działalności gospodarczej – 2017 r. Aktualizacja:  2017.01.02 12:37 Górny limit przychodów za rok 2016 uprawniający do opodatkowania ryczałtem...

WIĘCEJ...

Kolonie i obozy

19.12.2017

Kolonie i obozy Aktualizacja:  2017.01.30 13:31 Odliczeniu od dochodów podlegają wydatki poniesione na kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej o...

WIĘCEJ...

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

19.12.2017

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania Aktualizacja:  2017.06.29 13:32 Od dnia 15 lipca 2016 r. obowiązują przepisy umożliwiające Szefowi Krajowej Administra...

WIĘCEJ...

Darowizny na działalność pożytku publicznego

19.12.2017

Karta podatkowa Opodatkowanie w formie karty podatkowej następuje na wniosek podatnika wyrażony w złożonej deklaracji (PIT-16) i ma zastosowanie do podatników, ...

WIĘCEJ...

Karta podatkowa

19.12.2017

Karta podatkowa Opodatkowanie w formie karty podatkowej następuje na wniosek podatnika wyrażony w złożonej deklaracji (PIT-16) i ma zastosowanie do podatników, ...

WIĘCEJ...