Doradztwo podatkowe on-line

Doradztwo podatkowe on-line, które uruchomiliśmy ze względu coraz częściej sygnalizowane zapotrzebowanie rynkowe to usługa, która w komfortowy i wygodny sposób zapewnia przedsiębiorcom a także klientom indywidualnym dostęp do najbardziej aktualnych interpretacji podatkowych, orzecznictwa czy porad dotyczących nurtujących ich problemów w tym trudnym i skomplikowanym obszarze. Usługa ta jest świadczona przez Doradcę Podatkowego, w którego obszarze zainteresowań znajdują się wszelkie zagadnienia z zakresu działalności podmiotów gospodarczych, które mogą mieć wpływ, lub taki wpływ mają na powstanie i realizowanie ich obowiązków podatkowych.

Dlaczego warto skorzystać z porady doradcy podatkowego ?

Doradcom podatkowym są stawiane wyższe wymagania, ale posiadają oni też dużo większe uprawnienia niż księgowi. Zaletą korzystania z ich usług jest fakt, iż mają oni obowiązek nieustannego dokształcania się w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych. Są więc na bieżąco ze wszystkimi zmianami w polskim prawie, co niestety nie jest wymogiem obligatoryjnym w przypadku księgowych. Posiadając tak rozbudowaną wiedzę i doświadczenie, doradca podatkowy może swoim klientom doradzać jak optymalizować podatki, prowadząc przy tym ich sprawy księgowe, a niejednokrotnie  także kadry i płace.

Biura rachunkowe prowadzone przez osoby uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, które nie posiadają zarazem uprawnień doradcy podatkowego, biegłego rewidenta, adwokata czy radcy prawnego, nie mają prawa do udzielania klientom porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych.

Biura rachunkowe nie posiadające uprawnień doradcy podatkowego nie mają obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, należy ją nałożyć odrębnie w umowie.
Jednak taka umowa nie zwalnia księgowego z obowiązku złożenia zeznań przed sądem czy urzędem skarbowym co jest istotną różnicą pomiędzy wykonywanym zawodem księgowego i doradcy podatkowego.

Jakie są różnice w zakresie kompetencji pomiędzy zawodem księgowego i doradcy podatkowego?

Doradca Podatkowy Księgowy
udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych
prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, podatkowych i innych ewidencji  oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie
sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie
prowadzenie w imieniu podatników, płatników lub inkasentów postępowań przed organami skarbowymi
Sporządzenie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz reprezentacja przed tymi organami
sporządzanie skargi kasacyjnej i reprezentacja przed NSA

 

Wielu Klientów nie zdaje sobie sprawy, że aby skutecznie doradzić w kwestiach podatkowych to nie tylko trzeba zaangażować się w daną sytuację, sprawdzić dokumenty czy chociażby zadać mnóstwo pytań uzupełniających. Takie podejście wymaga czasu i rzetelnego zainteresowania się sprawą. Jeżeli o pomoc, która zajmuje godzinę lub dwie czasu prosi jeden czy dwóch Klientów w miesiącu to nie nastręcza to specjalnych trudności. Jeśli jednak o taką pomoc zwraca się 20 czy 30 osób to stanowi to problem natury organizacyjnej. Z tego też względu postanowiliśmy uruchomić popularną i sprawdzona przez nas osobiście, odpłatną usługę porad podatkowych on-line, do którego macie Państwo dostęp za pomocą naszego formularza na stronie proxima-doradztwopodatkowe.pl.