Tłumaczenia

Oferujemy tłumaczenia pisemne, zwykłe oraz poświadczone, wszelkiego rodzaju tekstów i dokumentów w zależności od Państwa indywidualnych potrzeb, jak również tłumaczenia ustne:

 • szacunkowa wycena tłumaczenia zwykłego lub poświadczonego (jedna strona tłumaczenia zwykłego liczy 1600 znaków klawiaturowych, a jedna strona tłumaczenia poświadczonego – 1125 znaków).

Świadczymy m.in. następujące usługi:

 • tłumaczenie zwykłe lub poświadczone z i na język angielski, francuski, niemiecki i polski wszelkiego rodzaju dokumentów, w tym:
  • umów cywilno-prawnych
  • umów o pracę, list płac
  • sprawozdań finansowych, raportów
  • protokołów, pełnomocnictw, zaświadczeń
  • aktów notarialnych, odpisów i wyciągów z rejestrów
  • dokumentacji technicznej (z branży motoryzacyjnej, budowlanej i innych)
  • notatek prasowych i stron internetowych
  • wykonywanie korekt redakcyjnych
  • protokołów kontroli jakości

Nasze tłumaczenia są wykonywane i sprawdzane przez dyplomowanych tłumaczy specjalizujących się w różnych dziedzinach (prawo, finanse, administracja, rachunkowość, marketing, itd.), co zapewnia najwyższą jakość świadczonej usługi.

Ponadto zapewniamy:

 • bezpieczeństwo informacji

Wszelkie informacje przedłożone do tłumaczenia w ramach usług świadczonych przez PROXIMA są objęte procedurami zachowania poufności i bezpieczeństwa danych. Gwarantujemy bezpieczne przesyłanie, dostarczanie i przechowywanie tłumaczonych dokumentów
i korespondencji, w tym mądre zarządzanie plikami.

 • zarządzanie zasobami

Nasi tłumacze korzystają z programów CAT [computer-assisted translation (tłumaczenie wspomagane komputerowo)] wspomagających tłumaczenie oraz programów zarządzających terminologią, co pozytywnie wpływa na szybkość wykonania usługi, jak również na jednolitość i spójność terminologiczną. Pozwala to zaoszczędzić czas przy realizacji dużych
i długoterminowych projektów. Posiadamy również listę stałych podwykonawców – tłumaczy, którzy są właściwie wykształceni i dysponują odpowiednim doświadczeniem oraz pomyślnie przeszli proces rekrutacji w postaci referencji, portfolio i wykonanych tłumaczeń próbnych.

Dodatkowo systematycznie gromadzimy dane, uzupełniamy i aktualizujemy terminologię i tworzymy glosariusze w oparciu o nowo powstałe ustawy, rozporządzenia, dyrektywy i umowy międzynarodowe.

 • lokalizację językową

Dział tłumaczeń charakteryzuje się dynamiką i zainteresowaniem nowymi kanałami komunikacyjnymi służącymi wymianie informacji branżowych. Skupiamy się nie tylko na rzetelności, staranności i dokładności wykonywanych tłumaczeń i profesjonalizmie podwykonawców, lecz także na dostosowaniu świadczonych usług do indywidualnych potrzeb klienta, specyfiki jego sektora działalności, obszaru geograficznego i kulturowego, w którym funkcjonuje. Tym samym jesteśmy w stanie przystosować treść i jakość produktu do potrzeb konkretnego rynku. Uczymy, informujemy i szukamy nowych rozwiązań, w tym w oparciu o nowe technologie – oprogramowania i bazy danych.

Nowoczesne podejście, dyspozycyjność i efektywność zespołu są gwarantem sukcesu i powodem, dla którego tak wielu klientów nam zaufało.