Audyt podatkowy

Oferujemy usługę audytu podatkowego, która polega m.in. na:

 • weryfikacji zgodności działań przedsiębiorcy z przepisami prawa podatkowego oraz zgodności z zapisami w księgach rachunkowych
 • identyfikacji oraz gradacji obszarów ryzyka podatkowego oraz opracowywaniu działań naprawczych
 • weryfikacji umów, zamówień, zleceń oraz innych dokumentów regulujących zasady zawierania transakcji i podejmowania zobowiązań pod kątem ryzyka podatkowego
 • przeglądzie istniejących procedur biznesowych pod kątem występowania ryzyka podatkowego
 • weryfikacji bieżących rozliczeń podatkowych pod kątem projektowania i wdrażania struktur optymalizujących
 • analizie ryzyka podatkowego związanego z transakcjami łączenia lub przejęcia danego przedsiębiorstwa, lub wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem z oferty audytu podatkowego, wypełnij poniższy formularz a prześlemy bezpłatną wycenę usługi w ciągu 24 godzin.

  AUDYT PODATKOWY - Kwestionariusz indywidualnej wyceny:

  * Pola obowiązkowe

  Informacje ogólne:

  Informacje szczegółowe:

  Struktura udziałów - czy występują podmioty zagraniczne?:TakNie

  Czy występują transakcje z krajami z rajów podatkowych?:TakNie

  Czy występują podmioty powiązane kapitałowo?:TakNie

  Czy występują podmioty powiązane osobowo?:TakNie

  Czy podmiot jest wielooddziałowy?:TakNie

  Czy jednostka korzysta z zewnętrznych usług w zakresie szkoleń?:TakNie

  Czy jednostka korzysta z zewnętrznych usług w zakresie imprez integracyjnych?:TakNie

  Czy jednostka eksportuje lub importuje usługi?:TakNie

  Czy jednostka dokonuje wewnątrzwspólnotowych transakcji w rozumieniu ustawy o VAT?:TakNie

  Czy była przeprowadzona kontrola podatkowa?:TakNie

  Czy jednostka korzysta z ulg podatkowych?:TakNie

  Czy są prowadzone sprawy sądowe z powództwa i przeciwko jednostce?:TakNie

  Czy podmiot świadczy usługi zwolnione z VAT?:TakNie

  Czy wystąpiła strata w poprzednich latach podatkowych?:TakNie

  Osoba do kontaktu*:

  [recaptcha]
  REGULAMIN, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu uzyskania porady.
  Zostałem poinformowany, iż:

  1. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne jednakże niepodanie danych wymaganych w formularzu może skutkować brakiem możliwości realizacji celu

  2. W każdej chwili mogę cofnąć powyższą zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez wypełnienie formularz dostępnego tutaj

  3. Administratorem zebranych danych osobowych jest PROXIMA S.C. B. Polański, D. Polańska z siedziba w Nowym Sączu ul. Ogrodowa 99a

  4. Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu uzyskania porady na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

  5. Moje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.

  6. Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres 14 dni.

  7. Posiadam prawo do: żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  8. Mam prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.