Reprezentacja przed urzędem

Postępowania prowadzone przez organy podatkowe są bardzo złożone. Błąd może podatnika kosztować bardzo wiele. W ramach świadczonych usług oferujemy Państwu:

  • przygotowanie odwołań od decyzji urzędów skarbowych i urzędów kontroli skarbowej
  • zastępstwo w Państwa imieniu przed organami podatkowymi we wszystkich sprawach, w tym w sprawie zwrotu VAT dla firm zagranicznych.

W zależności od Państwa wyboru możemy przygotować tylko odwołanie od wydanej decyzji albo też całościowo zająć się prowadzonym postępowaniem podatkowym, bez względu na miejsce jego prowadzenia – na terenie całego kraju.

Polski system prawa podatkowego jest wyjątkowo zawiły. Bez merytorycznego przygotowania i doświadczenia można narazić się na dotkliwe konsekwencje podatkowe oraz karno-skarbowe. Bardzo często podatnicy tracą dorobek całego życia, wyłącznie z powodu swej niewiedzy, błędów, lub też z powodu przeceniania swych możliwości. Stąd już w chwili wszczęcia postępowania skarbowego, należy szukać profesjonalnego wsparcia, najlepiej u Doradcy Podatkowego, który specjalizuje się przede wszystkim w prawie podatkowym.

Z doświadczenie wynika, że urzędy skarbowe w wielu przypadkach mylą się. Stąd ważne jest, by sprawę oceniła osoba doświadczona oraz kompetentna. Nasze doświadczenie w sprawach podatkowych gwarantuje, że każdą sprawą zajmiemy się profesjonalnie z troską o interes naszych Klientów.

W celu uzyskania informacji o cenie usługi prosimy złożyć zapytanie wyłącznie za pomocą poniższego FORMULARZA lub telefonicznie.