Reprezentacja przed sądem

Postępowanie prowadzone przez organy podatkowe nie w każdym przypadku kończy się pomyślną dla podatnika decyzją. Nierzadko z powodu błędów organów podatkowych w prowadzonym postępowaniu lub wadliwości prawnej decyzji, niezbędnym staje się złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a od wyroku tego sądu – kasacji do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Dlatego oferujemy Państwu:

  • przygotowanie skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych od decyzji organów podatkowych drugiej instancji
  • sporządzenie kasacji do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroków WSA
  • zastępstwo przed sądami administracyjnymi

Na podstawie przedstawionych akt sprawy oceniamy, czy są podstawy prawne i faktyczne do wniesienia skargi lub kasacji. Jeśli podstawy będą istnieć – przedstawimy możliwości dalszego postępowania. Jeśli natomiast ich nie będzie – przekażemy informacje, że dalsze działania będą tylko stratą czasu i pieniędzy.

Warto wiedzieć, że wbrew własnemu przekonaniu – często istnieją podstawy do zaskarżenia decyzji i szanse na korzystne dla podatnika rozstrzygnięcie. Stąd, nie warto z góry godzić się na konsekwencje wynikające z decyzji. Zawsze należy szukać profesjonalnej oceny prawnej i dopiero na jej podstawie podejmować dalsze decyzje.

Kopie dokumentów najlepiej jest przedstawić podczas spotkania. Osoby spoza Nowego Sącza mogą przesłać kopie dokumentów pocztą lub drogą elektroniczną.

W celu uzyskania informacji o cenie usługi prosimy złożyć zapytanie wyłącznie za pomocą poniższego FORMULARZA lub telefonicznie.