Monitoring płatności

Od przypomnień i windykacji polubownej aż po formalne postępowania sądowe – nasze usługi z zakresu windykacji należności są teraz dostępne dla Państwa. Działania podejmowane w ramach monitoringu mają na celu ustalenie powodu opóźnienia płatności oraz doprowadzenie nierzetelnych kontrahentów do terminowego regulowania swoich zobowiązań.

Zakres monitoringu:

 • wdrażanie procedur zarządzania należnościami
 • bieżąca aktualizacja sald rozrachunkowych z kontrahentami
 • przygotowywanie   wezwań do zapłaty
 • przygotowywanie not odsetkowych
 • przygotowywanie pism kompensacyjnych
 • polubowne egzekwowanie należności
 • przygotowywanie układów ratalnych
 • dochodzenie należności na drodze postępowania sądowego

Korzyści z monitoringu i windykacji:

 • zwiększenie stabilności finansowej poprzez terminowy napływ środków pieniężnych
 • ograniczenie kosztownego finansowania zewnętrznego oraz uzyskanie planowanego zysku przedsiębiorstwa
 • ukształtowanie grona solidnych klientów i zmniejszenie liczby niespłaconych należności
 • poprawa reputacji wierzyciela
 • przyspieszenie procesu płatności i lepsza dyscyplina płatnicza kontrahentów
 • ograniczenie kosztów pracy w dziale zarządzania finansami
 • koncentracja na działalności statutowej

Realizując usługę monitoringu zwracamy szczególną uwagę na tworzenie i utrzymywanie pozytywnych relacji handlowych z Państwa Klientami. Koszty monitoringu są niewielkie, niewspółmiernie niskie do efektów, jakie wywołują. Każdorazowo wysokość kosztów usługi jest negocjowana.

Oferujemy fakultatywnie wsparcie radcy prawnego i adwokata.