Pogotowie księgowe

Ideą tej usługi jest wsparcie przedsiębiorstw w sytuacjach awaryjnych, gdy Główny Księgowy lub biuro rachunkowe z jakichkolwiek przyczyn nie są w stanie pełnić swoich obowiązków. Nasi specjaliści mogą wówczas zbadać stan ksiąg rachunkowych danej firmy, ewidencji podatkowych i poprowadzą te księgi i ewidencje do momentu, gdy rozwiążą się kłopoty firmy.

W ramach usługi pogotowia księgowego dostępni są specjaliści, którzy posiadają różnorodne kompetencje w zakresie rachunkowości.

Są to .m.in.:

  • specjaliści, których zadaniem jest ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w systemie finansowo-księgowym (zastępują oni z reguły osoby, które wprowadzają dokumenty zakupu, wystawiają faktury sprzedaży itp.),
  • specjaliści, których zadaniem jest weryfikacja dokumentów, zamknięcie okresów sprawozdawczych lub przygotowywanie deklaracji (zastępują oni osoby zajmujące samodzielne stanowiska w dziale finansowo-księgowym, zajmujące się danym zakresem, np. przygotowywaniem deklaracji pod nadzorem głównego księgowego),
  • specjaliści, których zadaniem jest scalenie procesu finansowo-księgowego (osoby te mają szeroką wiedzę z zakresu rachunkowości oraz umiejętności organizatorskie i zastępują np. Głównego Księgowego).

W ramach działalności prowadzimy kompleksową obsługę firm będących na ryczałcie, książce przychodów i rozchodów, pełnej księgowości. W razie kontroli, przygotowujemy dokumenty na potrzeby organu kontrolnego, wszystkie czynności związane z kontrolą mogą się dobyć bez Państwa udziału w oparciu o udzielone nam pełnomocnictwo. Dokumenty odbieramy od klientów osobiście bądź też za pośrednictwem wszelkich dostępnych form przekazu. Ponosimy pełną odpowiedzialność za jakość naszych usług. Sposób prowadzenia księgowości dostosowujemy indywidualnie do potrzeb każdego klienta.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w jednym z wiodących Towarzystw Ubezpieczeniowych.

Pogotowie księgowe umożliwia okresowe zastąpienie specjalistycznych kompetencji z dziedziny rachunkowości w przypadku pojawienia się problemów związanych z absencją pracowników Klienta. Tego rodzaju usługa pozwoli na ograniczenie kosztów związanych z rekrutacją, wdrożeniem oraz szkoleniem nowego pracownika.

W razie pytań prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się w menu kontakt lub e-mail czy też telefon.