Rozliczenie roczne – PIT

Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest rozliczenie podatkowe. Zakres czynności zależny jest od rozmiarów prowadzonej działalności gospodarczej oraz wybranej formy opodatkowania.

Zespół naszych ekspertów w dziedzinie prawa podatkowego zajmie się pełną obsługą rozliczeń podatkowych firmy, dobierając wyłącznie najbardziej optymalne rozwiązania:

 • zaprezentujemy różne formy opodatkowania działalności gospodarczej z naciskiem na zalety i wady poszczególnych systemów jednocześnie dobierając rozwiązania dostosowane do specyfiki działalności jaka prowadzona jest przez klienta,
 • przedstawimy wszystkie obowiązki podatkowe ciążące na przedsiębiorcy, stwarzając tym samym zakres czynności jakie wykonywane będą przez naszych specjalistów,
 • wykonamy wszystkie rozliczenia podatkowe wynikające z formy opodatkowania firmy, przeprowadzonych transakcji gospodarczych, struktury wewnętrznej przedsiębiorstwa,
 • terminowo sporządzimy pełną dokumentację podatkową firmy, dokonując rozliczeń z organami podatkowymi,
 • Rozliczamy PIT-y zarówno tradycyjnie, jak i przez Internet.

Biuro Rachunkowe PROXIMA świadczy usługi w zakresie rozliczania rocznych zeznań podatkowych. Rozliczenie roczne zobowiązane są złożyć wszystkie osoby fizyczne, które w roku podatkowym uzyskiwały przychody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Z nami rozliczysz swój PIT przez Internet bez wychodzenia z domu!

Sporządzamy zeznania podatkowe dla wszystkich podatników, bez konieczności posiadania podpisanej z nami umowy o stałej współpracy.

Jeżeli zechcesz rozliczyć zeznanie podatkowe przez Internet:

 • Wyślij do nas dokumenty pocztą elektroniczną na adres kontakt@proxima-biurorachunkowe.pl
 • Sprawdzimy poprawność i kompletność dokumentów, a w razie jakichkolwiek nieprawidłowości skontaktujemy się z Tobą.
 • Jeżeli będzie wszystko w porządku, sporządzimy Twoje rozliczenie roczne.
 • Gdy zeznanie podatkowe będzie gotowe, poinformujemy Cię o tym e-mailem, a po otrzymaniu wpłaty wyślemy do Ciebie gotowe rozliczenie roczne w formacie PDF.

Wykaz wymaganych dokumentów i informacji do sporządzenia zeznania rocznego:

 • otrzymane od pracodawcy informacje PIT-11, PIT-40, PIT-8C,
 • kopia zeznania podatkowego za rok poprzedni (w przypadku przeniesienia ulg z lat poprzednich)
 • informacje uprawniające do ulg, m.in.: wydatki na Internet, liczba małoletnich dzieci

Na życzenie Klienta istnieje również możliwość wysłania w jego imieniu zeznania rocznego drogą elektroniczną do Urzędu Skarbowego.

Jako Doradcy Podatkowi zajmujemy się rozliczeniem wszystkich możliwych zeznań rocznych PIT za ubiegły rok:
PIT-28 (ryczałt ewidencjonowany),
PIT-28/A (ryczałt: przedsiębiorca, najem) ,
PIT-28/B (ryczałt: spółka cywilna, jawna),
PIT-36 (firma, działalność gospodarcza), PIT-36L (podatek liniowy),
PIT-37 (praca, zlecenie, dzieło),
PIT-38 (dochody kapitałowe),
PIT-39 (zbycie nieruchomości),
PIT-16A (karta podatkowa),
załączniki PIT/D (ulgi budowlane),
PIT/2K (ulga odsetkowa),
PIT/O (inne ulgi i odliczenia),
PIT/B (działalność gospodarcza),
PIT/ZG (dochody zagraniczne).

Dodatkowo na życzenie zajmiemy się sporządzeniem zgłoszeń zmiany danych (tj. zmiana konta bankowego, na które ma przyjść zwrot podatku) na formularzu ZAP-3 (zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i niezarejestrowanej jako podatnik VAT) oraz CEIDG-1 (tj. zgłoszenie aktualizacyjne dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą)

Z naszą pomocą zapewnicie Państwo swojej firmie nie tylko pełne i profesjonalne rozliczenie roczne ale także optymalną politykę podatkową.