Zarządzanie płatnościami

Prawidłowy przepływ pieniędzy to najważniejszy proces w prawidłowym funkcjonowaniu każdego przedsiębiorstwa. Aby utrzymać płynność finansową, konieczny jest stały monitoring comiesięcznych płatności. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, obsługującego kilku Klientów, nie jest to sprawa szczególnie skomplikowana, jednakże wymaga ona sporego nakładu czasu. Nie ulega jednak wątpliwości, że nadzór nad spłacaniem należności przez partnerów biznesowych w firmie obsługującej już kilkunastu klientów stanie się problematyczny.

Ten obszar działalności firmy wymaga od pracowników wykonywania wielu rutynowych, często powtarzających się czynności, takich jak np. nadzorowanie wpływów i wydatków (w tym – kontrolowanie stanu rachunków bankowych), wyszukiwanie przeterminowanych płatności, wysyłanie kolejnych powiadomień do dłużników i inne. Czynności rutynowe mają to do siebie, że usypiają czujność pracownika, co z kolei może być częstym źródłem pomyłek. W dzisiejszych czasach optymalne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa staje się koniecznością. Stała kontrola wydatków i wpływów pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów finansowych firmy.

W PROXIMA Biuro Rachunkowe nie zajmujemy się tylko obliczaniem podatków dla klientów, ale dbamy o najświeższe informacje związane z przepływem, w tym zakresie oferujemy:

 • cykliczne rozrachunki
 • wyszukiwanie przeterminowanych płatności
 • wysyłanie powiadomień do dłużników
 • obsługę rachunku bankowego klienta:
 • wprowadzanie przelewów do systemu
 • monitorowanie wpływów
 • negocjacje kursów
 • doradztwo w zabezpieczaniu transakcji
 • ocenę zdolności płatniczej partnerów handlowych na podstawie dokumentacji finansowej
 • monitoring należności i zobowiązań
 • świadczenie usług windykacji polubownej
 • reprezentację spraw klienta na etapie sądowym
 • wspieranie egzekucji
 • rozwiązywanie problemów prawnych
 • zarządzanie relacjami bankowymi
 • zarządzanie środkami pieniężnymi i płatnościami
 • generowanie przelewów bankowych
 • generowanie ponagleń do zapłaty
 • generowanie not odsetkowych
 • generowanie potwierdzeń sald

Pracownicy naszego biura zatroszczą się o Państwa płynność finansową na bieżąco analizując stan płatności przychodzących i wychodzących, przygotowując przelewy oraz wyjaśniając z Państwa kontrahentami ewentualne kwestie sporne. Nadzorujemy również procesy windykacji należności i oferujemy ewentualną egzekucję należności.