Zgłoszenia INTRASTAT

Jesteśmy firmą świadczącą naszym Klientom wszechstronne usługi związane z wypełnianiem i rejestracją deklaracji Intrastat dotyczącą przepływu towarów przez granice naszego kraju w Izbie Celnej w Szczecinie, nadzorującą funkcjonowanie systemu deklaracji Intrastat w Polsce. System INTRASTAT jest to statystyka obrotów handlowych (w wywozie i przywozie) pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

Organy administracji państwowej (Polska Administracja Celna oraz Główny Urząd Statystyczny) nakładają na podmioty gospodarcze obowiązek zgłoszeń INTRASTAT od dnia 1 maja 2004 roku. Obowiązek ten dotyczy firm prowadzących wymianę handlową z krajami Wspólnotowymi oraz dokonujących odpraw celnych fiskalnych w krajach Unii dla towarów importowanych spoza UE. Zapraszamy do współpracy!

Oferujemy:

  • przygotowanie zgłoszeń deklaracji Intrastat
  • rejestracja zgłoszeń deklaracji Intrastat w Izbie Celnej
  • przygotowanie zgłoszeń zaległych deklaracji Intrastat,
  • pomoc przy wypełnianiu deklaracji Intrastat,
  • pomoc doświadczonych Ekspertów,
  • pomoc przy otrzymaniu wezwań upominawczych!

Współpraca pomiędzy Klientem a biurem rachunkowym PROXIMA opiera się na comiesięcznym cyklicznym przygotowaniu zestawu deklaracji Intrastat. W celu ich sporządzenia Klient powinien załączyć odpowiednią dokumentację dogodną dla siebie formą korespondencji. Na podstawie otrzymanych plików, nasi pracownicy przygotowują w imieniu Klienta deklarację Intrastat.

W skład niniejszej dokumentacji wchodzą przede wszystkim kserokopie faktur WNT lub WDT oraz zestawienie pomocnicze, czyli niezbędne dane Kontrahenta, konieczne do przygotowania wyżej wymienionej deklaracji.

Jeśli zainteresowała Państwa oferta naszego biura zachęcamy do kontaktowania się z nami!