Wyprowadzenie zaległości

Usługa przeznaczona jest dla firm z zaniedbaną dokumentacją finansowo-księgową. Jej zakres obejmuje przede wszystkim audyt prawidłowości prowadzenia dokumentacji księgowej, a także opracowanie i wdrożenie profesjonalnych działań mających na celu:

 • pomoc w przywracaniu stabilności rachunkowej
 • uzupełnianie braków w dokumentacji
 • poprawianie błędnych zapisów w księgach
 • dekretowanie dokumentów zgodnie z ustawą o rachunkowości

Oferujemy wyprowadzanie zaległości:

 • księgowych
 • podatkowych
 • wobec ZUS
 • kadrowo-płacowych

Dzięki usłudze wyprowadzania zaległości uwolnimy Państwa firmę od niebezpieczeństwa ewentualnych sankcji na wypadek kontroli z Urzędu Skarbowego lub z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jeżeli:

 • masz wątpliwości czy Twoja księgowość jest prowadzona właściwie
 • podejrzewasz, że kontrola ZUS naraziłaby Cię na niepotrzebny stres, ponieważ obsługa kadrowo-płacowa pozostawia wiele do życzenia
 • właśnie otrzymałeś pismo urzędowe, w którym poproszono Cię o złożenie stosownych wyjaśnień
 • chcesz zweryfikować czy Twoje księgi handlowe lub Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów prowadzona jest w sposób właściwy i rzetelny
 • w natłoku obowiązków umknęło Ci, że prowadzenie księgowości to najważniejszy obowiązek przedsiębiorcy

wystarczy, że na jedno z tych stwierdzeń odpowiedź jest twierdząca – to najwyższy czas aby się z nami skontaktować a w odpowiedni sposób rozwiążemy Twoje problemy:

 • zweryfikujemy poprawność zapisów księgowych
 • zaproponujemy sposób wyprowadzenia zaległości podatkowych – o ile występują
 • dokonamy zaległych księgowań i poprawimy niewłaściwe
 • sprawdzimy poprawność złożonych deklaracji i poprawimy te niewłaściwe
 • przygotujemy zaległe sprawozdanie finansowe

W imieniu naszych Klientów kontaktujemy się z urzędami, wyjaśniamy i odpisujemy na pisma.

Cena w każdym przypadku ustalana jest indywidualnie, a jej wysokość zależy m. in. od rodzaju zaległości, okresu zaległości, wielkości przedsiębiorstwa itp.