Wpis do CEIDG

Rejestracja – wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej

Tak jak w przypadku rejestracji podmiotów w KRS, rejestrujemy firmy na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – w formie samodzielnej działalność osób fizycznych lub spółek cywilnych. Przygotowujemy projekt umowy spółki.

Rejestracja obejmuje:

  • wpis do ewidencji,
  • nadanie numerów REGON, NIP i NIP-UE
  • zgłoszenie do ZUS

Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat. Wszelkie informacje zachęcające Państwa do dokonania wpłaty związanej z rejestracją działalności gospodarczej osoby fizycznej w Polsce są nielegalne.

Zgodnie z życzeniem Klienta, otrzymując stosowne pełnomocnictwa, procedury możemy przeprowadzić całkowicie samodzielnie lub przygotować dokumenty do podpisu i złożyć do właściwego sądu i urzędów. Proces rejestracji poprzedzony jest doradztwem podatkowym w zakresie optymalnego wyboru formy prowadzenie działalności gospodarczej i minimalizacji obciążeń podatkowych oraz ZUS.